Kerkdienst

zondag 06 oktober 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Israël zondag
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Kerkrentmeesters, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Onopgeefbaar verbonden.

Er komen steeds meer zondagen met een specifiek label. Sommige ‘gelabelde’ zondagen zijn nieuw, sommige hebben al een langere traditie. De zondag met het label ‘Israël’ bestaat al wat langer. Om precies te zijn 70 jaar. De hervormde synode stelde in 1949, na de vestiging van de staat Israël, de Israëlzondag in. De eerste zondag in oktober is gekozen als Israëlzondag, omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 werd in de toenmalige Gereformeerde kerk eveneens de Israëlzondag officieel ingesteld. De kerkorde van de PKN voert aan dat we als protestantse kerken onder die vlag ons onopgeefbaar verbonden weten met Israël.

Dat is in de eredienst dan ook het thema: Onopgeefbaar verbonden.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Johan Duijster.

Liturgie:

logo BKBETHLEHEMKERK               

PAPENDRECHT

ZONDAG 6 OKTOBER 2019

 

 

Onopgeefbaar verbonden

 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

 

Voorganger: ds. Johan Duijster

Organist: Robert van Eijl

Solist: Grace Maurer   

Lector: Liesbeth Batenburg                                                         

KND: groep 1 t/m 8    

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

 

Voorbereidend orgelspel

 

Lied van voorbereiding

Hatikwa (melodie OTh lied 169, Door de wereld gaat een woord)

 

Verstilling

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)

Psalm 66 vs. 1 en 5

Bemoediging en groet

Welkom en inleiding op de dienst

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND

        Dekinderen wordt gevraagd naar voren te komen

        Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: Shalom chaverim (3x, per keer tempo versnellen)

        Kinderen onder naspel naar nevendienst

 

Schriftlezing(en)

  • Deuteronomium 26: 1-11

Zingen: Lied 319 vs. 1 en 4

Handelingen 5- 27-39

Zingen: Lied 319 vs. 5 en 7

Verkondiging met thema:Onopgeefbaar verbonden

Muzikaal meditatief over Hava Nagila hava

Zingen: Lied 84 vs. 3 en 5

Afscheid en Bevestiging Ambtsdragers

  • Scheidende ambtsdragers en medewerkers

Zingen: Lied 970 vs. 3

Bevestiging ambtdragers en medewerkers

Na formulier en gebed zingen:

Lied 970 vs. 4 en 5

Na bevestiging zingen:

Psalm 134 vs. 1 en 3

-uitreiken roos door familieleden

 

Vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan)

 

Zingen: Lied 970 vs. 5

 

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN

 

Pastorale mededelingen

 

Gebeden

         danken over de gaven

        voorbede

        stil gebed

        Onze Vader

 

Mededelingen

 

Slotlied - Psalm 72 en 122 (op melodie: Yerushalayim Shel Zahav)

 

Wegzending enZegen

 

Amen (1x)

 

Uitleidend orgelspel