Kerkdienst

zondag 08 december 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 2e Advent - Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie,

Downloaden

De schrik voorbij

Tweede Advent. We gaan verder, op weg naar Bethlehem. Deze keer denken we na over het koningschap van de Heer, naar aanleiding van Micha 4:1-8. Thema voor de verkondiging is: De schrik voorbij. In deze dienst willen we ook de Maaltijd van de Heer vieren. 

Hartelijk welkom in de eredienst.

Johan Duijster.

Liturgie:

logo BKBETHLEHEMKERK               

PAPENDRECHT

ZONDAG 8 DECEMBER 2019

 

 

De schrik voorbij

 

 

Voorganger: ds. Johan Duijster

Organist: André de Jager

Lector: Ruben Boogaard              

KND: 1-8

Mmv: zangroep MvdH

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

 

Voorbereidend orgelspel

 

Lied van voorbereiding

Lied 441: vs. 1 en 5 (N.B. gemeente blijft zitten!!!) - oorspronkelijke melodie

Verstilling

 

Overdracht aan predikant door ovd

 

Aanvangspsalm: Psalm 42 vs. 1

(N.B. gemeente gaat staan!!!)

 

Bemoediging en groet

 

Gedicht en kaars wordt gedaan door: Sarah en Boaz  

(Op een dag hoort iedereen

van de hoogverheven stad

waar geen mens ooit ruzie had.

Kom maar gauw, we gaan erheen.)

 

Welkom en korte inleiding op thema

 

Gebeden

 

DIENST VAN HET WOORD

 

* KND

        Dekinderen wordt gevraagd naar voren te komen

        Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

 

Zingen: Projectlied

Stille nacht, heilige nacht,

Waarin licht wordt gebracht,

Licht dat zorgt dat het duister verdwijnt

Licht dat over en in mensen schijnt,

God maakt licht in de nacht

God maakt licht in de nacht

 

Schriftlezing(en)

  • Micha 4: 1-8
  • Lucas 1: 26-33

 

Antwoordlied:Lied 648 vs. 1 en 3

 

Verkondiging n.a.v. thema:De schrik voorbij

 

Zingen: Lied 451 vs. 1, 2, 3 en 4

 

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal. Ondertussen komen kinderen terug uit de nevendienst

 

Viering Maaltijd van de Heer

(alleen cursieve tekst tonen)

- vredegroet

v: De vrede van de Heer zij met u

a: Ook met u zij de vrede van de Heer

v: Wenst elkaar dan ook de vrede toe

 

Woorden van de inzetting, gedachtenis van Christus

 

Pastorale mededelingen

 

Gebed

v: Heer, onze God
… roepen wij tot U:

a:Heer ontferm U.
 

v: … roepen wij tot U:

 

a:Heer ontferm U.

v: … roepen wij tot U:

 

a:Heer ontferm U.
 

Stil gebed
…God van trouw, ontferm U over ons allemaal. Met de kracht van Uw Heilige liefdevolle Geest. Door Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer, die ons leerde bidden…

 

Onze Vader

 

Zingen ~ Lied 435 vs. 1 en 4

 (onder naspel worden beide zijtafels in gereedheid gebracht)

 

 

a: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

 

v: Zo willen wij gedenken het lijden

en de dood van Jezus, onze Heer.

Wij gedenken, dat Hij is opgewekt en voor altijd bij u leeft.

En wij verkondigen zijn dood totdat Hij weerkomt.

 

v: En we zeggen:

a:Maranatha - kom spoedig, Heer.

 

v: Komt dan want alle dingen zijn gereed

 

  • Delen van brood en wijn

 

Zingen (vier liederen als volgt)

Lied 598: Als alles duister is

Kyrië(Sela)

Jezus, U bent (Jésus le Christ) - HH 416

Lied 601 vs. 1, 2 en 3

 

Dankzegging

 

Mededelingen

 

Zingen: Psalm 149 vs. 1, 2 en 3

 

Zegen

Amen (1x)