Kerkdienst

zondag 15 december 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 3e Advent
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie,
Zet in agenda