Kerkdienst

zondag 15 december 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 3e Advent
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie,

Downloaden

Het heil heeft voorrang

Derde Advent. We gaan verder op weg naar Bethlehem. In de eredienst gaat ds. Henk Talsma voor.

We lezen: Jes 35:1-6a, 10 en Jakobus 5:7-10. De Evangelielezing is Mattheus 11: 2-11

Feestdagen kunnen hectisch zijn. Is het daarom dat Jacobus ons op de derde adventszondag aanmaant tot geduld (Jak. 5:7-10)? Geduld is niet zo gemakkelijk. Kijk eens hoe mensen een verpakking openen. Advent als tijd van wachten en verwachten doet beroep op ons geduld. Wij krijgen de raad om zorg te dragen voor onze ziel in deze periode. 

Na de tweede wereldoorlog dook een verhaal op over een soldaat op wacht. Zij hadden hem vergeten op zijn post. Hij bleef daar dagen staan zonder dat hij afgelost werd. Hij werd er beroemd mee! 

 Johannes de Doper moest in de gevangenis ook geduld oefenen. Daarover gaat de Evangelie-lezing: Matteus 11:2-11. Geduld tot God en Zijn Rijk, maar ook geduld en compassie met onze medemens die met Kerst (voor velen, niet voor iedereen) weer een prominente plek zal hebben.

Thema: "Het heil heeft voorrang"

Muzikale medewerking is er van Broodhuis.

Hartelijk welkom in deze dienst.

Liturgie

Bethlehemkerk Papendrecht

Zondag 15 december 2019 10.00 (3e Advent, Zondag Gaudete =”verheugt u!”)

Thema: “Het heil heeft voorrang”

Voorganger: Ds. Henk Talsma

Organist: Hans van Blijderveen m.m.v. Broodhuis

Lector: Liesbeth Batenburg Kaars: Lotte van Loij

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Lied 506

Verstilling

Opening van de dienst

Aanvangslied (staande): Zingende Gezegend 213

Votum en Groet

Gebed van toenadering/ Kyrie/ Schuldbelijdenis/Genadeverkondiging/Aanmoediging tot leven (Micha 6:6-8)

Antwoordlied: Lied 1005

Refrein: Allen

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen naar voren (toelichting liturgische bloemschikking)

Zingen: projectlied op de wijs van Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht

Waar de mens antwoord wacht

“Kind, je weet wat ik vraag van jou 
Doe mij recht, volg mijn weg en blijf trouw”

God komt vragend tot mij

God komt biddend tot mij

 

Schriftlezingen: Jes 35:1-6a, 10

Jakobus 5:7-10

Zingen: Gz. 122:1,3

Evangelielezing Mattheus 11: 2-11

Zingen: Gz. 122:4,5

  
  
 


 

Verkondiging “Het heil heeft voorrang”

Muzikale meditatie

Zingen: Hemelhoog 140

Inzameling van de gaven (Broodhuis zingt “Votum en groet” van Sela)

Pastorale mededelingen

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Zingen: Gz. 118 (Liedboek 1973)

 

Zegen