Kerkdienst

zondag 29 december 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, KRM-raam liturgisch centrum, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

De lofzang van Simeon

Liturgie

Bethlehemkerk Papendrecht. Zondag 29 december 2019 10.00
Voorganger: Ds. H. Talsma, organist: Andre de Jager Lector: Danny Nispeling  
Thema: “De lofzang van Simeon”

Voor de dienst zingen: Lied 527

Verstilling

Zingen: Psalm 90:1,6,8

Onze hulp – Groet
Klein Gloria NLB 19
Gebed van toenadering/ Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging
Aanmoediging tot leven

Zingen: NLB 305

Gebed om de opening van het Woord
De kinderen van de kindernevendienst komen naar voren.
- Gesprekje met de kinderen.
- Zingen met de kinderen : EL 469
- Kinderen naar de knd.

Schriftlezing: Jes. 61:10-11
Schriftlezing: Lucas 2:25-40

Zingen: Lied 159a:1,3

Verkondiging “De lofzang van Simeon”

Muzikale meditatie

Zingen: Lied 489

Collecte

Past. mededelingen
Gebed- stil gebed - onze Vader

Zingen: Joh. De Heer 406a

Zegen met gezongen ‘Amen’