Kerkdienst

zondag 19 februari 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kinder- / gezinsdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Over groot en klein

In Psalm 8 gaat het over wat God allemaal gemaakt heeft: de zon, de sterren en de maan, het heelal – zo groot en ver, je kunt het bijna niet begrijpen… En ook de kleinste dingen heeft Hij gemaakt, de dingen die je alleen maar onder een microscoop kunt zien – je kunt het bijna niet begrijpen… Hij heeft ook jou en mij, en alle andere mensen gemaakt. En de kleinste mensen, de baby’s vindt Hij het belangrijkst – je kunt het bijna niet begrijpen…

De preek is voor iedereen, dus hoeft er niemand naar de kindernevendienst. We zingen liederen voor groot en klein, het orgel doet mee en er is ook band, dus voor iedereen is er wel wat bij.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor ZWO - noodhulp Ethiopië , Energie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 19 februari

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


Orgelspel

Lied voor de dienst (orgel): Lied 216

Moment van verstilling

Welkom

Aanvangslied (orgel) – staande: Psalm 100: 1, 2 en 4

Bemoediging en groet

Klein Gloria (orgel)

Gebed om ontferming

Lied (band): U, die mij geschapen hebt

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen (geen apart kinderlied deze zondag en geen     kindernevendienst)

Schriftlezing: Psalm 8 (Bijbel in gewone taal) door lector Liesbeth Batenburg (of     misschien door een kind of jongere)

Lied (band): Dank U wel voor de sterren en de maan

Preek: Over groot en klein

Lied (band): Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam

Pastorale mededelingen

Gebeden

Aandacht voor de collecten en eventuele andere mededelingen

Slotlied (band) – staande: 10.000 redenen tot dankbaarheid

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel