Kerkdienst

zondag 19 januari 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Eenheid van de kerken
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Mozaiekraam, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda