Kerkdienst

zondag 09 februari 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Broedermoordenaars

Liturgie

Bethlehemkerk Papendrecht. Zondag 9 februari 2020 10.00 uur
(Viering Heilig Avondmaal)
 
Voorgangers: Ds. Henk Talsma
Organist: Andre de Jager
Lector: Ruben Boogaard
Thema: “Broedermoordenaars”

Voor de dienst zingen: Ev. Lb. 315 en Ev. Lb. 230

Verstilling

Zingen (Intocht): Ps. 146:1,3,8 (Oude berijming)

Onze hulp – Groet

Klein Gloria NLB 195

Gebed van toenadering/ Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Zingen: Ps. 133
 
Gebed om de opening van het Woord

Kindernevendienst: De Kinderen komen naar voren.
                   Gesprekje met de kinderen.
                   Zingen(met kinderen): HH 94
                   Kindern naar de knd.

Schriftlezing: Gen. 4:1-16; en Joh. 21:15-17

Zingen: HH 738

Verkondiging

Muzikale meditatie

Zingen: Ev. Liedbundel 274a (Gezongen Apostolische geloofsbelijdenis)

Collecte

Inleiding op Viering H.A.

Past. mededelingen

Gebed- stil gebed - onze Vader

Zingen: NLB 385

Delen van Brood en Wijn:
     Muziekgroep zingt: “Licht dat ons aanstoot in de morgen”;
                        “Bless the Lord, my soul”;
                         “Eat this bread”;
                        “Halleluja”
Dankzegging

Zingen: HH 555

Zegen met gezongen ‘Amen’