Alternatieve kerkdienst

zondag 29 maart 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die en ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:

Downloaden

Risico of bedoeling

Deze zondag lezen we Lucas 20, 9-19, het verhaal over de pachters van de wijngaard. In de overdenking zal ik ingaan op de motivatie waarmee de heer van de wijngaard zijn zoon stuurde. Dat laat zien hoe Jezus zijn weg zag. En dat heeft raakvlakken met wat we zien in deze tijd.

Het thema: Risico of bedoeling?

De collecten vanuit de Morgenster zijn vandaag bestemd voor de Diaconie en het Jeugdwerk.

U kunt betalen via deze link of door de QR code te scannen.

De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor Diaconie , Mozaiekraam , Onderhoud gebouwen en ZWO.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 29 maart.

 

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die (meditatie) en ds. Johan Duijster (liturgie)

Organist: André de Jager
Hoboïst: Jolanda van Blijderveen
Gebarentolk: Menno Zetzema

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel
Voorbereiding - Now We Are Free (H. Zimmer - The Gladiator)
                                 [zie https://www.youtube.com/watch?v=eHwR9kTIMeI]
                                
Overdracht aan predikant door ovd

Voorbereidingswoorden

Bemoediging en Groet

Gebed

We luisteren naar: Erbarme Dich, Mein Gott (J.S. Bach - BWV 244)

DIENST VAN HET WOORD

Moment voor de kinderen
     - We luisteren en kijken naar: De man in de put
     - We luisteren en kijken naar: https://www.youtube.com/watch?v=PHwPbTx1Vfs

Schriftlezing
- Lucas 20: 9-19

We luisteren naar: Lied 536 (2x couplet)

Meditatie met thema: Risico of bedoeling

Muzikale Meditatie: O hoogt’ en diepte, looft nu God (Gez. 461 LvdK)

DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen
Gebeden:
     - danken over de gaven
     - voorbede
     - stil gebed
    - Onze Vader

Mededelingen

We luisteren naar - Ik val niet uit uw hand (Opw. 727/ HH 8 - naar Ps. 16)

Wegzending en Zegen

Amen (1x)

Uitleidend orgelspel