Alternatieve kerkdienst

zondag 05 april 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Palmzondag
Voorganger: Ds. Birke Rapp & Ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:

Downloaden

Tijd voor verandering

Palmpasen is een zondag met een grote spanning. Grote verwachtingen die zo anders uitpakken dan de mensen dachten. Deze spanning kun je natuurlijk ook vertalen naar onze tijden, waar het openbare leven er zo totaal anders uitziet dan iedereen nog een aantal weken had verwacht. Is de Coronacrisis een kans of een ramp? Het verhaal daagt ons uit anders naar machtsverhoudingen in deze wereld te kijken. Het thema: Tijd voor verandering

De collecten vanuit de Morgenster zijn vandaag bestemd voor kerk en algemeen kerkelijke arbeid

U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor Diaconie , Mozaiekraam , Onderhoud gebouwen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 5 april.

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Voorbereiding - we luisteren naar: Lied 435: Heft op uw hoofden, poorten wijd
 
Overdracht aan predikant door ovd

Bemoediging en Groet

Welkom en inleiding

Gebed

We luisteren naar: “Jeruzalem” uit Paulus van Felix Mendelssohn


DIENST VAN HET WOORD

Moment met de kinderen
-    Een gesprek over moeilijke en leuke dingen
-    We luisteren en kijken naar een digitale palmpaasstokkenoptocht op de muziek van Hosanna (Opwekking 685)

Schriftlezing: Zacharia 9,1.8-10

We luisteren naar: lied 550: Verheug u, gij dochter van Sion

Schriftlezing: Matteüs 21,1-11

We luisteren naar: Lied 553: Stap voor stap gaat door Jeruzalem

Meditatie met thema: Tijd van verandering

Muzikale Meditatie: Lied 552: Dit is een dag van zingen


DIENST VAN DE GEBEDEN
                         
Aandacht voor collecte

Pastorale mededelingen

Gebeden - Stil gebed – Onze Vader

Mededelingen

We luisteren naar: Jezus is ons licht en leven (gezang 222, LvdK 1973)

Wegzending en Zegen

Uitleidend orgelspel