Alternatieve Kerkdienst

zondag 07 juni 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp & ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:
Zet in agenda

Ook jij bent nodig!

Als de eerste gemeente vorm en inhoud begint te krijgen, valt mij telkens weer één ding op. Het woordje ALLEN. Allen horen de discipelen in de talen van allen spreken. De heilige Geest wordt uitgestort op allen. De vele tekenen en wonderen vullen allen met ontzag. Allen die het geloof hebben aanvaard, hebben alles gemeenschappelijk. Zij verdelen hun bezit over allen die het nodig hebben. Wat is er van die ‘allen' overgebleven in deze tijd? Waar zijn de ‘allen’ die weten en ervaren dat de Geest is uitgestort? Wie horen bij die allen die samen de gemeente van Jezus Christus vormen? We lezen onder andere Handelingen 2:44-47. Thema is: Ook jij bent nodig!

Johan Duijster.

De collecten vanuit de Morgenster zijn vandaag bestemd voor Kerk en solidariteitskas.
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Stichting Noodopvang Papendrecht en kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 7 juni.