Kerkdienst

zondag 05 juli 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda

Het nieuwe normaal.

Als het goed is, wordt de eredienst op deze zondag weer gehouden in aanwezigheid van gemeenteleden.  Weliswaar niet meer dan 100, maar toch, weer een stap op weg naar ‘normaal’. Daarover is trouwens het laatste woord nog niet gezegd, want er wordt ook gesproken over het ‘nieuwe normaal’. Wat dat precies in gaat houden is niet duidelijk. Misschien is dat wel een mooi thema voor de verkonding in de eredienst: Het nieuwe normaal. Is daar in de Bijbel, in ons geloof, in Gods bemoeienis met zijn schepping ook sprake van? We denken erover na met de woorden uit o.a. Openbaring 21:1-5.

Hartelijk welkom in de eredienst.

Johan Duijster.