Kerkdienst

zondag 28 februari 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ilse Swart
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Hogerop en dieper naar binnen

 
‘Hogerop en dieper naar binnen’ -de liefhebber zal het direct zijn opgevallen- een zinnetje dat uit het laatste boek van Narnia komt. Het is de uitnodiging die de kinderen verwelkomt naar het land van Aslan. In de Evangelielezing van Zondag horen we zo’n zelfde uitnodiging uit Jezus’ mond. Durven ook wij ‘hogerop en dieper naar binnen’ in onze navolging van Hem? En laat dat nu precies zo’n vraag zijn die ons tijdens de Veertigdagentijd bezig houdt.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor  Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 28 februari

Liturgie:

PAPENDRECHT
ZONDAG 28 Februari 2021
2e Zondag van de Veertigdagentijd

 

Thema: Hogerop en dieper naar binnen

Voorganger: Ilse Swart
Organist: Andre de Jager
Lector: Ruben Boogaard                                

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding - Lied: 538:1, 3 en 4 (geen Psalm, verder vrij in te vullen)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Psalm 95:1 en 3 (gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering/ Kyriegebed/ van schuldbelijdenis

Gebed van toenadering/schuldbelijdenis:

Help me mijzelf te vergeven als ik niet de person ben die ik denk te moeten zijn.

Help me anderen te vergeven als zij niet zijn wie ik denk dat ze moeten zijn.

Help me dit leven te vergeven als het niet is wat ik denk dat het had moeten zijn.
 
Tijdens het kyrie graag het volgende luisterlied: https://open.spotify.com/track/6oPo0aOTfqQlc2eE9zi0D2?si=NAoVf3M1TseVjNdcGQKeXg

Woord van genade:

Gebed van genade:

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Lied 343: 1, 3 en 4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

Schriftlezing(en) (NBV)

Oude Testament: Genesis 17:1-7

Evangelielezing: Markus 8:31-einde

Antwoordlied: lied 542: 1, 3, en 4

Verkondiging

Muzikale Meditatie: Gebed om vrijheid - Sela

Zingen: Lied 311 1, 2 en 3

DIENST VAN DE GEBEDEN
               

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied – lied 863: 1, 5 en 6

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel