Kerkdienst

zondag 20 juni 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: G. de Boo
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO, Kerkrentmeesters, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

De Ontmoeting van je Leven!

Vandaag zijn we getuige van een bijzondere ontmoeting. Mozes leven is nooit meer hetzelfde na deze bijzondere gebeurtenis op een gewone dag waarop hij zijn kudde uitlaat. Wat ging hier aan vooraf? Wat maakt dat Mozes zo verandert en wat vertelt dit ons over het volgen van Jezus in deze wereld?

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor  WO, Kerkrentmeesters en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 20 juni

Liturgie:

Voorbereidend Orgelspel
Lied van voorbereiding
Lied 280: 1 (De vreugde voert ons naar dit huis)
Aanvangslied Psalm 33: 1,2
Verstilling
Overdracht
Bemoediging en Groet (staande)
Klein Gloria 195
Welkom en inleiding op de dienst
Lied 280: 2,3,4,5 (De vreugde voert ons naar dit huis)
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Antwoordlied Lied 834 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing Exodus 3:1-17
Lied 319: 1,2,5,7 (Alles wat er staat geschreven)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 912: 1,3,5,6 (Neem mijn leven laat het, Heer)
Collecte
Pastorale mededelingen
Dankgebed, Voorbede, Stil gebed, Onze Vader)
Mededelingen
Slotlied 838: 1,4 (O grote God die liefde zijt)
Zegen