Kerkdienst

zondag 26 september 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Jos Aarnoudse uit Dordrecht
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Kerkrentmeesters, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda