Kerkdienst

zondag 16 januari 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. N. de Boo
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Verbetering beeld, Kerkelijke gebouwen,

'Meer dan brood....

3e zondag van Epifanie. We volgen Jezus na zijn eerste verschijning bij de Jordaan. Die wondere doop en daarna de Heilige Geest, die vanuit het hart van God spreekt: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde'. En dan: gelijk in de realiteit van het leven. Van alle kanten komen de vragen en verleidingen. Alleen toen ???

De collecten zijn vandaag bestemd voor diaconie, verbetering beeld en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 5december

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

                                                                                                    Download kleurplaat

DIENST VAN VOORBEREIDING
 
Lied van voorbereiding: Hemel Hoog 591: 1, 2, 4
 
Verstilling
 
Aanvangspsalm: 66: 1, 3
 
Bemoediging en groet
 
Klein Gloria
 
Inleiding op de dienst
 
Gebed van verootmoediging
 
Woord van genade
 
Aanmoediging tot leven
 
Antwoordlied: Hemel Hoog 395: 1, 2, 3, 4
 
DIENST VAN HET WOORD
 
Gebed bij de dienst van het Woord
 
Kindermoment met twee filmpjes
 
Schriftlezing: Deuteronomium 8: 1 – 6 NBV21
 
Schriftlezing: Mattheus 4: 1 – 11 NBV21
 
Antwoordlied: Hemel Hoog 88: 1, 2, 3
 
Verkondiging n.a.v. Mattheüs 4: 4b: ‘Meer dan brood….’
 
Muzikale Meditatie:
 
Zingen: Lied (psalm) 33: 7, 8
 
DIENST VAN DE GEBEDEN
 
Pastorale mededelingen
 
Gebeden
 
Aandacht voor de gaven
 
Mededelingen
 
Slotlied 425
 
Wegzending en Zegen
Amen (1x)