Kerkdienst

zondag 15 mei 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Breure uit Zwijndrecht
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Vruchtdragen of resultaat behalen

Een belangrijk thema in de Bijbel is vrucht en vruchtdragen, zowel letterlijk als in overdrachtelijke zin.
In ons dagelijks leven gebruiken we vooral de letterlijke betekenis: de appels en peren die we kopen in de supermarkt.
De overdrachtelijke betekenis van vrucht en vruchtdragen hebben we vervangen door ‘resultaat’.
Is dat hetzelfde of slaan we dan echt een andere weg in?

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 15 mei

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

                                                                                                    Download kleurplaat

BEGIN

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Wat hou ik van uw huis (Opwekking 715)

Verstilling: moment om ons in stilte te richten op God

Aanvangspsalm: Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, Psalm 62:4,5

Gezongen ‘Bemoediging en Groet’ (Sela) door Broodhuis, zonder gemeentezang.

Klein Gloria (Lied 195)

Inleiding op de dienst.


INKEER

Gebed van inkeer

Woord van God: Math. 22:34-40

Antwoordlied: Zoekend naar licht (Lied 1005). Broodhuis zingt de coupletten. Refrein door allen.

 

DE BIJBEL

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kindermoment & Kinderlied

Uit de Bijbel: Johannes 15:1-11

Antwoordlied: Aan Uw voeten (Opwekking 462)

Preek

Muzikale Meditatie

Zingen: Heer, U bent altijd bij mij (Lied 139b NLB)

Kinderen komen terug uit KND
 

BIDDEN EN DELEN

Collecte

Pastorale mededelingen

Gebeden: voorbede; stil gebed; Onze Vader

Mededelingen

Broodhuis: Een toekomst vol van hoop

 

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Vervuld van uw zegen (Lied 425)

Zegen met gezongen ‘amen’