Kerkdienst

zondag 22 mei 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bram Tack
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Met huid en haar of de lofzang op het lijf

We vieren de zondagen van Pasen en ons geloof zegt dat Christus lichamelijk uit de dood is opgestaan. In Christelijk geloof is het lichaam waardevol. Dat is apart want het misverstand dat de aarde minder belangrijk is dan de hemel (of het geestelijke is waardevoller dan het lichamelijke) komen we vaak tegen. Toch heeft de kerk heel de geschiedenis door volgehouden dat ons lichaam kostbaar is in Gods ogen. De paastijd is dus bij uitstek geschikt om hier verder over na te denken. Daarom is het thema deze morgen: met huid en haar of de lofzang op het lijf.   

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 22 mei

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

                                                                                                    Download kleurplaat


Voorbereidend orgelspel


Lied van voorbereiding - 632 Dit is de dag - vers 1

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Psalm 66 Breek, aarde, uit - vers 1 en 7 (gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Glorialied: 867 Loof overal - vers 1 en 2

Gebed om de Geest

Kindermoment

Schriftlezingen door lector
2 Koningen 5: 14-17 NBV
1 Kor 15:1-5 NBV

Antwoordlied: HH 706 Licht aan - vers 1 met refrein en vers 2 met refrein

Verkondiging met thema: met huid en haar of de lofzang op het lijf  

Muzikale Meditatie:

Zingen: Lied HH 553 Dank U, Heer, voor al wat leeft - vers 1,3,4

Collecte.
 
Pastorale mededelingen

Gebeden; danken over de gaven, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied van het lijf geschreven
tekst Pete Pronk, melodie NLB 801 “Door de nacht van strijd en zorgen”

Leuk dat je even laat weten dat mijn tekst wordt gebruikt, maar al mijn liedjes zijn vrij om te zingen, wel graag mijn naam en die van de componist noemen.
Laat het vooral een hartverwarmende en inspirerende dienst zijn!
Met vriendelijke groet,
Pete Pronk

1. Zijn er vingers die mij wijzen
wegen die begaanbaar zijn,
plekken waar je kunt gaan schuilen,
mensen die betrouwbaar zijn.
 
2. Zijn er schouders die mij steunen
als de pijn van binnen vreet,
als ik vecht om niet te breken,
als ik mij geen raad meer weet.
 
3. Zijn er ogen die mij zeggen
dat jij van mij houdt, misschien,
lichtjes die ik kan vertrouwen,
mij soms zelfs naar God doen zien.
 
4. Zijn er voeten die mij dragen
die mij schragen door de nacht,
mij doen dansen in de morgen
waar de nieuwe mens mij wacht.

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel