Kerkdienst

zondag 03 juli 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: ds. H. Dekker
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda