Kerkdienst

zondag 02 oktober 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Israëlzondag
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Verbetering beeld & geluid, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Gezegend gezonden

We staan op deze Israëlzondag stil bij Numeri 6: 22-27, waarin we horen over de zegenwoorden die Israël van God mag ontvangen.

Soms hoor je: aan de preek heb ik niet zoveel gehad, de liederen waren moeilijk te zingen, maar aan het eind van de dienst kregen we wel de zegen mee en dat maakt alles goed.

Wat maakt dat de zegen zoveel betekenis kan hebben voor mensen?

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, Verbetering beeld en geluid en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 2 oktober

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Muziek: André, Elske en Jobke

Orgelspel

Lied voor de dienst: Hemelhoog 45 (in canon)

Moment van verstilling

Welkom
Aanvangslied – staande: Psalm 122: 1 en 2
    vers 1 beginnen de vrouwen en de meisjes, vanaf ‘Jeruzalem, dat ik     bemin…’ allen
    vers 2 beginnen de mannen en de jongens, vanaf ‘Jeruzalem, dat ik     bemin…’ allen

Bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed om ontferming
Woorden om naar en mee te leven
We zingen: Psalm 103: 3, 5 en 9

Gebed bij de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen,
    aansluitend zingen we het kinderlied: Hemelhoog     506,
    daarna gaan de kinderen en leiding naar de nevendienst


Schriftlezing: Numeri 6: 22-27 (uit NBV21) door lector Ruben Boogaard
En uit NBG 1951

We zingen: Lied 415

Preek

Meditatief muzikaal moment

We zingen: Lied 418

In memoriam Marinus Gerrit Kamp,
de steen wordt bij de doopvont gelegd, we     zijn een moment stil

Pastorale mededelingen
Gebeden, stil gebed, Onze Vader

(Overige mededelingen)

Aandacht voor de collecten

Slotlied – staande: Evangelische Liedbundel 194

Zegen, beantwoord met: Amen

Orgelspel