Kerkdienst

zondag 02 april 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 6e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda