Kerkdienst

zondag 26 november 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Schipbreuk en veilige haven

We herdenken onze overledenen uit het afgelopen jaar. Hun namen worden genoemd, uiting daarvan dat onze geliefden van blijvende waarde voor ons zijn. We ontsteken een kaars voor ieder van hen: we blijven met elkaar verbonden door Christus die het licht is en licht brengt in onze duisternis. Daarbij passende klinken er passende liederen en muziek.

We overdenken Handelingen 27: 33 – 28: 6, over varen op de levenszee, averij oplopen, en toch een veilige haven mogen bereiken. Dat het een waardige en bemoedigende viering mag worden.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie,  ENERGIE en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 26 november

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Orgelspel 

Lied voor de dienst: Lied 904: 1 en 3 

Moment van verstilling

Welkom

Aanvangslied – staande: Lied 91a: 1 en 3 

Klein Gloria

Gebed om ontferming

Magda de Ruijter leest een gedicht

Lied: Hemelhoog 460 

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment – aansluitend kinderlied: Hemelhoog 625 

Schriftlezing: Handelingen 27: 33 – 28: 6 (door lector Ruben Boogaard)

Lied: Psalm 107: 1, 12 en 13 

Preek: Schipbreuk en veilige haven

Muzikaal meditatief moment

Lied: Lied 352: 1, 5, 6 en 7 

Kinderen en leiding komen terug uit de nevendienst

Zanggroep zingt: De mensen die we missen (Sela)

Gedachtenis van de overledenen (ter kennisgeving beamteam):

-       we noemen de namen (door Bert)

-      instrumentaal intermezzo door Robert, Jolanda en Hans: Meditation - Caccini

-       vervolg noemen namen (door Ley). Ook gedenken we hen van wie we de namen in ons hart meedragen en hen die naamloos gestorven zijn.

-       na een moment van stilte zingen we – staande: Lied 727: 1, 2 en 4 

Pastorale mededelingen 

Gebeden

Aandacht voor de collecten en eventuele andere mededelingen
Kleinsten kunnen uit de oppas worden gehaald

Slotlied – staande: Lied 769: 1, 2, 4 en 6 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel 

Familieleden van de overledenen ontvangen voor in de kerk de steen, de kaars en een boekje