Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 17 december 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 3e Advent
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Een nieuw en hoopvol begin

Het volk Israël komt terug uit ballingschap, maar land en stad liggen in puin. De mensen zijn moedeloos. Maar God laat horen dat Hij een nieuw begin maakt, een hoopvol begin.

We lezen, beluisteren en overdenken Jesaja 65: 17-25, ook voor ons, in een verscheurde wereld, een bemoedigende Adventstekst.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeester, Diaconie  en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 17 december

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Lied voor de dienst, Broodhuis  en gemeente: Opwekking 695 Stil

Moment van verstilling

Welkom
Kaarsentekst en ontsteken derde Adventskaars kinderen uit onze gemeente.
Aanvangslied – staande: Psalm 85: 1 en 4
Bemoediging en groet

Uitleg van de schikking

Gebed om ontferming

Woord van bemoediging en leefregel

Broodhuis en gemeente: Goed nieuws (Hemelhoog 132)

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen, aansluitend zingen we het projectlied:
Alle dagen,    alle nachten + Met de woorden van Jesaja

Schriftlezing: Jesaja 65: 17-25 (door lector Danny Nispeling)

Broodhuis en gemeente: Gaudete (Sela)

Preek

Muzikaal meditatief moment

Broodhuis en gemeente: Kom tot ons, de wereld wacht (Lied 433: 1, 3, 4 en 5     met herhaling van de laatste twee regels van couplet 5)

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Bloemengroet en pastorale mededelingen

Gebeden

Toelichting van de collecten, kleinsten kunnen uit de oppas worden gehaald

Slotlied, Broodhuis en gemeente – staande: God van licht (Opwekking 807)

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Broodhuis: Donker de nacht (Hemelhoog 124)