Protestantse Kerk

Kerstgezinsdienst

zondag 24 december 2023
Aanvang: 19:00 uur
Dienst: Kerstgezinsdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kinderen in de knel (GKW Diaconie), GKW Kerkenwerk,

Kerstgezinsdienst

Geen stille nacht.

In de kerstgezinsdienst vertellen wij het kerstverhaal vanuit een beetje ander perspectief dan gebruikelijk. Met volwassenen en jongeren laten wij in een kerstspel zien dat deze bijzondere nacht ‘geen stille nacht’ is geweest. Er treden een ster, engelen, herders, koningen en soldaten op en natuurlijk Maria en Jozef. Soms vraag je je af of er eigenlijk zo veel veranderd is sinds die ene bijzondere nacht 2000 jaar geleden. 

We gaan spelen, maar ook zingen: veel bekende kerstliederen en leuke kinderkerstsongs die we met ons allen in de kerk gaan zingen. Het wordt een bijzondere dienst voor jong en oud samen.

Birke Rapp.

Collecte:

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk in actie en Geschakeld Kerkenwerk.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken; de opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
- Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51  RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte gezinsdenst 24 december 2023 19.00 uur,
of naar
- Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte gezinsdenst 24 december 2023 19.00 uur.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


Lied 476,1.3 en 4: Nu zijt wellekome (allen)
Welkom
Ontsteken van de vier adventskaarsen (door kinderen)
(Gebed)
Opmaat naar het kerstspel “Geen Stille Nacht”
Lied 483,1-3: Stille nacht (allen)
Tijdens het spel wordt met de gemeente gezongen 
     Lied: Tjok tot aan de nok (zangers en allen)
     Refrein van Tjok tot aan de nok (zangers en allen)
     Lied 486,1.2 en 4: Midden in de winternacht (allen)
     Lied: Sterren, sterren, sterren in de lucht (zangers en allen samen)
     Improvisatie op lied 487
     Lied: Wij zijn op weg (coupletten door de koningen, refrein allen)
     Lied 484: Go, tell it on the mountain (mensen in de stal zingen, niet beameren)
     Lied: Vrolijk kerstfeest (allen)
Lied 477,1.2 en 4 (allen)
Geen stille nacht – een paar woorden
Dank- en voorbeden
Onze Vader
Lied 487, 1.2 en 3: Eer zij God in onze dagen (allen)
Zegen