Protestantse Kerk

Kerstavond

zondag 24 december 2023
Aanvang: 21:30 uur
Dienst: Kerstavonddienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Vergeten rampen (GKW ZWO), GKW Kerkenwerk,

Wat doen we met Kerst?

We lezen, beluisteren en overdenken Lucas 2: 1-20. Wat doen we met Kerst? Een bekende en herkenbare vraag vermoed ik. Rondom Kerst moet vaak veel geregeld worden. Zoveel dat we een andere, belangrijkere vraag zomaar over het hoofd zien…

Collecte

In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken; de opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

U kunt uw bijdrage overmaken naar:
- Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51  RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte kerstavonddienst 24 december 2023,
of naar
- Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte kerstavonddienst 24 december 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


 

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Lied voor de dienst: Hemelhoog 122: 1 en 2
Moment van verstilling

Welkom
Aanvangslied - staande: Lied 477: 1, 2 en 4
Bemoediging en groet

Gebed
Lied: Hemelhoog 124: 1: vrouwen en meisjes, refrein: allen
                           : 2: mannen en jongens, refrein: allen

Schriftlezing: Lucas 2: 1-7

Lied: Lied 476: 1 en 3

Schriftlezing: Lucas 2: 8-14

Lied: Lied 481

Schriftlezing: Lucas 2: 15-20

Lied: Lied 483

Overdenking: Wat doen we met Kerst?

Muzikaal meditatief moment (Robert en Jolanda)

Lied: Lied 478: 1 en 4

Gebeden

Aandacht voor de collecte

Slotlied - staande: Ere zij God

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel