Protestantse Kerk

Kerst

maandag 25 december 2023
Aanvang: 10:30 uur
Dienst: Kerst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

In die tijd

We lezen, beluisteren en overdenken Prediker 3: 1-15 en Lucas 2: 1-20.

Het kan wel eens lijken alsof goede en slechte tijden elkaar eindeloos opvolgen: soms zit het mee, soms zit het tegen. Maar ineens klinkt het in de bijbel: In die tijd… Er gebeurt iets beslissends, iets dat (de beleving van) de tijd voorgoed verandert. Dat is wanneer er in het grote Romeinse Rijk een kindje geboren wordt, met Hem breekt een nieuwe, hoopvolle tijd aan.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, ENERGIE en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 25 december

 

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


Lied voor de dienst: Evangelische Liedbundel 103: 1, 2 en 4
Moment van verstilling

Welkom
Kerstgedicht en aansteken kerstkaars door Jorrit Bogaard (gedicht) en Vieve Troost (kaars)

Aanvangslied – staande: Psalm 98: 1 en 3
Bemoediging en groet
I.p.v. Klein Gloria: Lied 487: 1 en 2

Toelichting op de liturgische schikking

Gebed
Moment met de kinderen, aansluitend zingen we het projectlied: Alle dagen,     alle nachten + Nu de tijd is aangebroken

Schriftlezing: Prediker 3: 1-15 (door lector Ruben Boogaard)

Lied: Hemelhoog 226: 1 en 2
Schriftlezing: Lucas 2: 1-7 (door lector Ruben Boogaard)

Lied: Lied 477: 1, 2 en 4
Schriftlezing: Lucas 2: 8-20 (door lector Ruben Boogaard)

Lied: Lied 506: 1, 2 en 4
Preek: In die tijd…
Muzikaal meditatief moment
Lied: Lied 503

Pastorale mededelingen
Gebeden
Aandacht voor de collecten en eventuele andere mededelingen / de kleinsten     kunnen uit de oppas worden gehaald

Geloofsbelijdenis voor Kerst - staande:

Voorganger:
Ik geloof in God die zoveel van de mensen houdt
dat Hij met ons door het leven van elke dag wil meegaan.
Allen:
Ik geloof in het kind van Bethlehem,
dat ook genoemd wordt Immanuel, God met ons,
Kind van de vrede, Verlosser van de wereld.
Voorganger:
Ik geloof in dit Kind voor wie geen plaats was in de herberg,
maar die zelf plaats maakte voor ieder in zijn leven.
Allen:
Ik geloof in zijn leven voor alle mensen,
waardoor Hij verlossing bracht uit het duister van het kwaad.
Voorganger:
Ik geloof dat wij de Kerstboodschap verder kunnen dragen,
door de kracht van de Geest welke Hij ons geschonken heeft.
Allen:
Ik geloof in dit Kind,
en daarom in een wereld van vrede. Amen.

Slotlied – staande: Ere zij God
Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel