Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 31 december 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Geen kerst

We lezen, beluisteren en overdenken Marcus 1: 1-11.

Marcus vertelt niet zoals zijn collega-evangelisten over de geboorte van Jezus. Bij Marcus geen Kerst… We horen vanmorgen wat hij aan het begin van zijn Evangelie wel vertelt.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, ENERGIE  en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 31 december

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

 

 

Lied voor de dienst: Hemelhoog 139: 1 en 2
Moment van verstilling

 

Welkom
Aanvangslied – staande: Psalm 62: 1 en 5
Bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed om ontferming
Woord van bemoediging en leefregel
Gezongen wordt: Lied 221

Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen, aansluitend zingen we het kinderlied:
Opwekking 197  Zijn naam is Jezus: https://www.youtube.com/watch?v=HAoiLo8NxCY

Schriftlezing: Marcus 1: 1-11 (door lector Danny Nispeling)

Lied: Lied 526: 2
Preek
Lied: Lied 489: 2 en 3
Kinderen komen terug uit de nevendienst

Pastorale mededelingen
Gebeden
Toelichting collecten en eventuele andere mededelingen
Slotlied - staande: Lied 418: 1, 2 en 3
Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel