Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 14 januari 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ley Bodden
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Kerkrentmeesters, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Schuilen bij God

Wij lezen in de dienst Psalm 91. Een psalm over Gods bescherming.

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 14 januari

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


PAPENDRECHT
ZONDAG 14 januari 2024

 

Thema:    Schuilen bij God.


Bij de dienst:
 
DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel


Lied van voorbereiding: Lied 208: 1, 2 en 4

Verstilling

Overdracht aan voorganger door ouderling van dienst

Welkom


Aanvangspsalm: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 :Juicht Gode toe, bazuint en zingt
LET OP: vers 4 (laatste vers) zingen we op de melodie: "Daar Juicht een toon daar klinkt een stem"

Klein Gloria: Lied 195

Inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Woord van genade en aanmoediging tot leven

Antwoordlied
Lied 118: 1, 5 en 10 :Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
LET OP: Psalm 118 vers 10 (laatste vers) zingen we op de melodie: "Daar is uit 's werelds duist're wolken"

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord


Kindermoment
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen.
Kinderlied:
Kinderen onder naspel naar nevendienst.


Schriftlezing: Psalm 91 (NBV21)
 
Antwoordlied: Psalm 91a: 1, 2 en 3: Wie in de schaduw Gods mag wonen

Verkondiging met thema: Schuilen bij God

Instrumentale meditatie

Antwoordlied: Lied 96a: 1, 2 en 4
 
DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader


Collecte
In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel, de Weekbrief of de Website.
Kinderen komen terug uit de nevendienst.

Mededelingen

Slotlied
Voor zover mogelijk gaan we staan.
Kinderen kunnen worden opgehaald.
Lied 415: 1, 2 en 3: Zegen ons Algoede

Wegzending en zegen
Amen (gezongen)


Uitleidende muziek