Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 28 januari 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Over vergelden vergeven

Lezingen: Rechters 16: 23-31 & Matteüs 18: 21-35

We lezen en beluisteren vanmorgen twee gedeelten die haaks op elkaar staan, het ene gaat over vergelden, we horen over Simson; is hij een held of eerder een terrorist? Het andere gaat over vergeven; maar zoals Jezus er in de gelijkenis over spreekt…, is dat niet een onmogelijke opgave?  

Stof tot nadenken!

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 28 januari

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Orgelspel

Lied voor de dienst: Hemelhoog 632: 1 en 4
Moment van verstilling

Welkom
Aanvangslied – staande: Psalm 95: 1 en 3
Bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed om ontferming
Leefregel
Lied: Hemelhoog 420: 1, 2 en 4

Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen,
aansluitend zingen we het kinderlied: Opwekking     508 (God is zo groot)

Schriftlezing: Rechters 16: 23-31 (door lector Suzan Huibers)

Lied: Hemelhoog 295: 1 en 3

Schriftlezing: Matteüs 18: 21-35 (door lector Suzan Huibers)

Lied: Gezang 48: 6 en 10 (Liedboek 1973)

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied: Lied 103c: 1, 2 en 3

Pastorale mededelingen en bloemengroet

Gebeden

Aandacht voor de collecten en eventuele andere mededelingen

Kleinsten kunnen uit de oppas gehaald worden

Slotlied – staande: Lied 756: 1, 4 en 6

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel