Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 4 februari 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bram Tack
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Iemand had twee zonen

Je zal de opening van het verhaal van de verloren zoon herkennen. De opening van de preek is interactief. En het gaat natuurlijk over die jongste die er op uit trekt, de Vader die hem opwacht en de oudste die gelijk heeft.

In het slot komt Henry Nouwen langs en klinkt misschien wel de mooiste zin uit de bijbel.

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 4 februari

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
tekst Jan van Opbergen - melodie Lied 865
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed,
voor jou en iedereen.

Verstilling

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst

Aanvangspsalm: (staande) Psalm 68 vers 7 - God zij geprezen met ontzag

Bemoediging en groet

Klein Gloria - Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Woord van genade
Aanmoediging tot leven

Antwoordlied:
Lied Hemelhoog 122 tekst: Henk Jongerius  melodie: ‘In de kleinste stad van Juda’  

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

Kindermoment
Kinderlied: Opwekking 42: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Schriftlezing (NBV21) Lucas 15: 11 - 32 door Danny

Antwoordlied: Lied 362 Hij die gesproken heeft - vers 1

Verkondiging

Muzikale Meditatie

Zingen: Lied 825 De wereld is van Hem vervuld - vers 1 en 8

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden:    Danken over de gaven
        Voorbede
        Stil gebed
        Onze Vader

Mededelingen & Collecten

Slotlied

Wegzending en Zegen

Uitleidend orgelspel