Kerkdienst

zondag 25 februari 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Voeten wassen

Opnieuw gaat Petrus tegen Jezus in. Nu omdat Jezus zijn voeten wil wassen. Een teken van dienstbaarheid en dat kan Petrus maar moeilijk rijmen met het beeld dat hij van Jezus heeft. Toch zit er een diepe betekenis in deze handeling, dat gaan we vanmorgen ontdekken.

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 25 februari

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


Lied voor de dienst: Hemelhoog 209: 1 en 2
Moment van verstilling

Welkom
Aanvangslied – staande: Psalm 130: 3 en 4

Bemoediging en groet:
(Het Klein Gloria zingen we in de 40-dagentijd niet)

Gebed om ontferming – telkens na zo bidden wij: refrein Lied 547 Kyrie eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan

Na het gebed: Lied 575: 1 en 6

Gebed bij de opening van het Woord

Moment met de kinderen – aansluitend zingen we het projectlied

Schriftlezing: Johannes 13: 1-17 (lector Suzan Huibers)

Lied: Hemelhoog 401

Preek
Muzikaal meditatief moment
Lied: Hemelhoog 181: 1 en 4

Overlijdensbericht Jacoba Eijpe-de Jong (Caro), geboren 14 maart 1968 –     overleden 18 februari 2024

Bloemengroet en pastorale mededelingen
Gebeden, besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Aandacht voor de collecten en eventuele overige mededelingen

Slotlied – staande: Lied 835
Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel