Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 16 juni 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Guus Labooy
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Zeven kleuren van de liefde

Deze dienst gaat over opbouw van de kerk in een tijd van krimp in de Nederlandse situatie. 

De liefde voor Jezus Christus, het licht van ons leven, breekt uiteen in zeven kleuren:
Dankbaarheid
Trouw
Volharding
Leren
Vreugde van de gemeenschap
Heilig Avondmaal
Dienst

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 16 juni

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:

 

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Voorbereidend orgelspel
Lied van voorbereiding - HH 442: Zo vriendelijk als het licht

Verstilling

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst

Aanvangspsalm: Psalm 68: 1, 7
Bemoediging en groet

Klein Gloria - Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Gezongen Leefregel: Lied 310

Woord van genade en aanmoediging tot leven

Antwoordlied: HH 575


DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* Kindermoment
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen: arbeiders in de wijngaard Mt. 20)
Kinderlied, Familie Opw. 767 filmpje:

Schriftlezing(en) (NBV21) - Ef. 1: 15 - 22

Antwoordlied: - Lied 653: 1, 4, 7: U kennen uit en tot U leven

Verkondiging.

Muzikale Meditatie

Zingen: Lied HH 232

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Visje voor : Karlijn Emma Maria Warringa, geboren op 4 juni 2024.

Steen bij doopvont voor: Geertrui Maria Moerman - IJsselstein. Zij was geboren op 11 juni 1947 en is 77 jaar worden. Overleden op 13 juni.

Gebeden ~    Danken over de gaven
        Voorbede
        Stil gebed
        Onze Vader

Mededelingen
.
Slotlied - Lied 146c vers 1, 4 en 7

Wegzending en Zegen
(Gezongen Amen 1x)

Uitleidend orgelspel