Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 23 juni 2024
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ley Bodden
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Kijk niet om !

Wij lezen in de dienst Genesis 19:1-26 en Lucas 9:57-62.
Je kijkt even achterom en dan is het gebeurd met je. Je bent er niet meer. Je bent een zuil van zout geworden.
De vrouw van Lot veranderd in een zoutpilaar. Waarom? Wie zou niet omkijken?

Collecte

U kunt uw bijdrage overmaken naar

Hervormde gemeente Bethlehemkerk,

NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 23 juni

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:

 

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Lied 429 (HH)

Verstilling

Overdracht aan voorganger door ouderling van dienst

Welkom

Aanvangspsalm: Psalm 31 : 1, 2 en 10 (Nieuwe Psalmberijming)

Bemoediging en groet


Klein Gloria: Lied 195

Inleiding op de dienst

Gebed van toenadering


Woord van genade en aanmoediging tot leven


Antwoordlied
Lied 791 : 1, 2, 3 en 4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord


Kindermoment
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen.
Hemelhoog 37 – Uw woord is een lamp voor mijn voet
Kinderen onder naspel naar nevendienst.


Schriftlezing
Genesis 19:1-26 (NBV21)
Lucas 9:57-62 (NBV21)

Antwoordlied: Lied 807 : 1, 3 en 6 (LB)

Verkondiging met thema: Kijk niet om!

Instrumentale meditatie

Antwoordlied: Lied 336 (HH)

Kinderen komen terug uit de nevendienst.
DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen


Gebeden:
    danken
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader


Collecte
In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel, de Weekbrief of de Website.

Mededelingen

Slotlied
Voor zover mogelijk gaan we staan.
Kinderen kunnen worden opgehaald uit de opvang.
Lied 416 (LB)

Wegzending en zegen
Amen (gezongen)


Uitleidende muziek