Protestantse Kerk

Kerstavond-dienst

zaterdag 24 december 2022
Aanvang: 21:30 uur
Dienst: Kerstavonddienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Vergeten rampen (GKW ZWO), GKW Kerkenwerk,

Een kind met vele namen.

In deze kerstnacht wordt Jezus geboren, een kind met allerlei verschillende namen – als we tenminste Jesaja mogen geloven. Wij lezen daarom vanavond de woorden uit Jesaja 9 in het licht van het kerstverhaal. En we verbinden de woorden met onze eigen verwachtingen en verlangens naar de nabijheid van God in het kind met de bijzondere namen. Wat betekenen de namen voor ons vandaag de dag?
Vanavond zal het Close Singers Ensemble in de dienst zingen. Zij zullen sfeervolle kerstliederen ten gehore brengen die wij ook heerlijk kunnen meezingen. Thema: Een kind met vele namen.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor GKW ZWO en GKW Kerkenwerk.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken; de opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
- Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51  RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte kerstavonddienst 24 december 2022,
of naar
- Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte kerstavonddienst 24 december 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Organist: André de Jager
m.m.v.: Close Singers Ensemble
Thema: Een kind met vele namen.

Close Singers Ensemble zingt op het bordes buiten
Orgelspel
Lied samen met gemeente: Once in Royal David’s City (1, 2 en 4 koor / 3, 5 en 6 met gemeente)
Opening
Lied 477:1.3 Komt allen tezamen                                
Gedicht en / of gebed
Lied samen met gemeente: Stil in die nacht en Stille nacht (lied 483,1.2.3)    
Lezing: Jesaia 9:1-6                            
Luisterlied: Child of Heaven
Lezing: Lucas 2:1-7
Lied: 476,1.2
Lezing: Lucas 2:8-20
Luisterlied: Mary did you know
Overweging: Een kind met vele namen
Meditatief moment: Midwinter Noël
Lied 481:1.2: Hoor de englen zingen d’eer                
Dank- en voorbeden, stil gebed
Onze Vader    
Collecte
Luisterlied: Be born in me
Zegen
Lied: Ere zij God