Kerstgezinsdienst

dinsdag 24 december 2019
Aanvang: 19:00 uur
Dienst: Kerstgezinsdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kinderen in de knel (GKW Diaconie), GKW Kerkenwerk,
Zet in agenda

In deze dienst wordt een kerstspel opgevoerd. Gemeenteleden - van jong tot iets minder jong (!) - beelden het Kerstfeest uit. Er klinken blijde kerstliedjes, gezongen door een kinderkoor en ondersteund door Creative. Dus papa’s en mama’s, opa’s en oma’s: Kom met je (klein)kinderen naar deze speelse dienst.

Birke Rapp en Piet van Die.

Informatie over de collecte

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden wereldwijd Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee?

Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!