Protestantse Kerk

Meditatief moment

dinsdag 4 april 2023
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Meditatief moment
Voorganger: Cootje van der Zwaan
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

Op deze dagen vinden om 19.30 uur meditatieve momenten plaats in De Morgenster. Deze korte vieringen worden geleid door gemeenteleden uit de Bethlehemkerk en De Morgenster. We denken na over de weg naar Pasen. Deze weg is vol emoties, niet alleen bij Jezus, maar ook bij de mensen om Hem heen. Herkennen wij die emoties?


LITURGIE 
  
Voorganger:Cootje van der Zwaan
Organist:Johan den Hoedt

 

Orgelspel

Welkom - Muziek - Stilte

Opening
v.: Onze hulp is in de naam van de HEER
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: Wie woont in de hoede van de Eeuwige
g.: overnacht in de schaduw van de machtige.
v.: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen,
g.: Hij is een schild, een muur om je heen.

Stilte

Zingen: Lied 561: 1,4 en 5

Inleiding

Lezing: Johannes 12: 1-8
1Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. 2Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. 3Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 4Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: 5‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ 6Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 7Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; 8de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.’

Zingen: Lied 558: 1,2 en 3

Lezing: Psalm 118: 19-23
19Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,
ik wil binnengaan om de HEER te loven.
20Dit is de poort die leidt naar de HEER,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21Ik wil u loven omdat u antwoordde
en mij de overwinning gaf.
22De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
23Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen.

Zingen: Psalm 118: 5

Gebeden

Slotlied: Lied 556: 3 en 4

Zegenbede:
v.: God zij ons genadig en zegene ons
g.: Hij doe zijn aangezicht over ons lichten. Amen

We verlaten de kerk in stilte