Meditatief moment

maandag 06 april 2020
Aanvang: 19:30 uur
Dienst: Meditatief moment
Voorganger: Cootje van der Zwaan
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:

Downloaden

Ons dagelijks brood en niet bij brood alleen

Organist: Arie de Bruijn
Zang: Lucia van Vugt

- In stilte komen wij samen -

BWV 450 1. Die bittre Leidenszeit beginnet abermal

Psalmgebed
v.: Haast u, o HEER tot mijn hulp
a.: en wees tot mijn redding gereed.

Zingen - Psalm 1 vs. 1
Lezen - Psalm 1: 3
Zingen - Psalm 1 vs. 3

Stilte

De Schrift geopend

Inleiding op de lezingen

Lezing: Exodus 16: 9-18

Zingen: Lied 806

Lezing: Matteüs 4: 1-11

Zingen: Lied 539

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Lofzang: Lied 566

Zegenbede
v.: Laten we de Heer loven!
a.: en God danken!
v.: Zegene en behoede ons de Eeuwige
a.: nu en in al onze dagen

BWV 450 4. Mein Jesu, hilf dass ich dein Leiden recht bedenk