Nieuwjaarsdienst

zondag 05 januari 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Nieuwjaarsdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die en ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,

Downloaden

Nieuwjaarsdienst

Lichtpuntjes.

Voor het eerst starten wij het nieuwe jaar met een gezamenlijke dienst van
De Morgenster en de Bethlehemkerk. En hoe kunnen we samen het nieuwe jaar
beter beginnen dan met het verhaal van de drie magiërs uit het oosten
(Matteüs 2,1-12)? Zij volgden een ster. Ze zagen er een teken van Boven in.
Wat zijn onze sterren/sterretjes? Waar zien wij tekenen van Boven? Waar
laten wij ons door leiden? Vragen om even bij stil te staan als wij op weg
gaan in het nieuwe jaar. Het thema: Lichtpuntjes.

 

Liturgie:

Bethlehemkerk Papendrecht. Zondag 5 januari 2020 10.00 (Driekoningen, gez. Nieuwjaarsdienst met Ger. Kerk)
 
Voorgangers: Ds. Henk Talsma & Ds. Piet van Die

Organist: Andre de Jager

M.m.v. dubbelkwartet: Christel & Brenda de Bruijn; Corrie & Imke Visser; Robert & Ferdy v.d. Bos; Dick & Vincent Batenburg

Thema: “LICHTPUNTJES”

Voor de dienst zingen: Lied 513

Verstilling

Zingen (Intocht): Zingende Gezegend 213

Onze hulp – Groet
Klein Gloria NLB 195

Muziekgroep “In ons hart geboren” (Sela)

    In ons hart geboren
    Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;
    God dichtbij als nooit tevoren.
    O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
    Maak ons uw voeten.
    Maak ons uw handen.
    Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.
    Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;
    God dichtbij als nooit tevoren.
    O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
    Maak ons uw oren.
    Maak ons uw lippen.
    Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.
    Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren,
    God dichtbij als nooit tevoren.
    O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.

Gebed van toenadering/ Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging
 
Aanmoediging tot leven
Zingen: Lied 146c:1,4

Gebed om de opening van het Woord

Kindernevendienst:
- De kinderen van de kindernevendienst komen naar voren.
- Gesprekje met de kinderen.
- Zingen(met kinderen): Lied 218
- naar de knd.
 
Schriftlezing: Matteus 2:1-12

Zingen: Lied 517:1,3,4

Verkondiging (door Ds. Piet van Die)

Muzikale meditatie (door Ds. Henk Talsma op piano)

Zingen: Lied 600

Collecte

Past. mededelingen

Gebed- stil gebed - onze Vader

Zingen: “Waar je woont op deze wereld” (Mel. Welk een vriend is onze Jezus)

1.Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton
  Elke dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe zon
  Elke dag een nieuwe kans ook om opnieuw op weg te gaan
  En te zoeken naar het wonder, van de Heer in ons bestaan.
2.Waar je woont op deze wereld tussen bloemen of beton
  Tussen haat of tussen liefde, elke dag is er een zon
  Elke dag een nieuwe kans ook, ’t woord van Christus te verstaan
  Door de ogen van de ander, kijkt de Heer ons steeds weer aan.
3.Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton
  Tussen twijfel, tussen hopen, elke dag is er een zon.
  Elke dag een nieuwe kans ook, samen weer op weg te gaan.
  Samen werken in Zijn liefde, samen werken in Zijn naam.

Zegen met gezongen ‘Amen’