Protestantse Kerk

Veertigdagentijd & Pasen 2023: Van Kerst naar Pasen

 

Witte Donderdag 2023 

Twaalf

De grote matse (het brood van de haast, want het is ongerezen) is gebroken en in twaalf stukken rond de vaas gelegd, verwijzend naar de twaalf leerlingen. Er zijn twaalf stammen van Israël, vernoemd naar de twaalf zonen van Jacob.

Breken en delen krijgen de smaak van leven.

Dienen:

voedsel worden 

voor velen.

 

 

VAN KERST NAAR PASEN 

De kerstboom, het dode hout komt in bloei als paaskruis

De 40-dagentijd is een periode waarin wij sterk bepaald worden bij de kerkelijke agenda. Een tijd van soberheid en inkeer voor de viering van het feest van opstanding en leven.
Wij komen vanaf kerst, waarin wij stil hebben mogen staan bij het grote wonder, de geboorte van Jezus Christus. Voorafgaand aan kerst maken wij gebruik van 4 adventskaarsen. Die kaarsen geven symbolisch de weg naar kerst aan. Een kerstboom zetten wij in de kerk neer als vreugdevolle begeleider van dit feest.

In de veertigdagentijd onderweg naar Pasen, richten we ons op het symbool van een paaskruis.
Met pasen vieren wij de opstanding van Jezus Christus en mogen wij de periode van soberheid en inkeer achter ons laten.

Zonder kerst dus geen pasen. Om dit visueel te begeleiden wordt een kruis gemaakt van de de kerstboom van het laatste kerstfeest. Daardoor komt de zichtbare symbolische verbinding tot stand brengt tussen kerstmis en pasen.
Het kruis is de gehele 40-dagentijd - kaal en naakt, dus ontdaan van alle takken - op het podium van de kerk aanwezig, zichtbaar voor iedereen. Ook als symbool van het lijden en sterven van Jezus Christus. Het kruis is verplaatsbaar zodat het kruis bij ander gebruik van de kerk niet in de weg staat.
 
Vóór de stille week wordt het kale, naakte hout met textiel bekleed. De kale werkelijkheid wordt dan verzacht in afwachting van wat komen gaat.

Pasen is het feest van de opstanding, van een nieuw begin, hoop die wakker wordt gekust. Daarom wordt het paaskruis op paasmorgen door de gemeenteleden "aangekleed" met bloemen, bloesem, bollen of wat voor andere bloeiend materiaal uit tuin of bloembak
Wij symboliseren daarmee het einde van de periode van soberheid en inkeer. Het paaskruis begeleid daarmee de opstanding van Jezus Christus, de overwinning op de dood. Het paaskruis wordt in volle bloei wordt gebracht na een lange periode van schijnbare dood. Daarmee bevestigen wij ons geloof dat het leven sterker is dan de dood, het nieuwe leven dat we vieren.

HET BLOEIENDE PAASKRUIS 

 

Het paaskruis is vanaf het begin van de 40 dagen-tijd kaal en naakt voorin de kerk op het podium geplaatst. Zoals eerder vermeld is het paaskruis gemaakt van de stam van de kerstboom die in december 2022 ook voorin de kerk heeft gestaan.

Het paaskruis is vóór Palmpasen omwikkeld met doeken. Hierdoor is het kale, naakte hout verzacht. In de dienst van Goede Vrijdag wordt op het paaskruis een doornenkroon vastgemaakt. Dit is een directe verwijzing naar de doornenkroon die Jezus moest dragen bij zijn kruisiging. Deze doornenkroon wordt daarna verwijderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Stille Zaterdag wordt begonnen met het aankleden van het kruis. Er komen groene, blad dragende takken aan het kruis als verwijzing naar pril, nieuw, uitbottend leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Paasmorgen doen wij een beroep op u. Het is de bedoeling dat het paaskruis op Paasmorgen tot leven komt en dat het paaskruis van ons allemaal wordt.

Wilt u daarom allemaal één bloem, een bloeiende tak of een ander bloeiend seizoens-gewas meenemen op paasmorgen 2023 naar de kerk? Bij voorkeur uit uw eigen tuin, bloembak, boeket, maar uit het wild, bos of veld mag natuurlijk ook. U kunt deze bloem zelf naar voren in de kerk brengen. Daar kunt u de bloem aan het kruis bevestigen of afgeven aan één van de vrijwilligers die deze bloem daarna voor u aan het paaskruis bevestigen.

Met het bloeiende paaskruis bevestigen wij de opstandig van Jezus en de overwinning van de dood, het nieuwe leven dat ons daarmee geboden wordt. Ook kan dit gelden als verwijzing naar de lente, het wonder van de schepping, na de kale en harde winter.

Op deze Paasmorgen is de route langs de 40-dagen afgerond. En is het kale paaskruis tot bloei gebracht. Dit is dankzij de aanwezigen in de kerkdienst op Paasmorgen tot stand gebracht.