Protestantse Kerk

God in de klimaatcrisis

Leiding: Alfred Stomp
Datum: wo 12 oktober
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Morgenster
Zet in agenda

God in de klimaatcrisis

 

Gezien het grote succes van de eerdere twee avonden over ‘God in de supermarkt’ wordt er ook in het komende seizoen weer een workshop georganiseerd.
De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op Gods prachtige schepping. Ons afval stroomt door de rivieren en oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en ook het klimaat is terechtgekomen in een rap verergerende crisis. We kunnen er niet meer onderuit dat we wel anders moeten gaan leven.
Niet alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar ook voor de armsten op de wereld die het hardst geraakt worden.

Wat kun je doen? Welke keuzes maken verschil en heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En hoe houd je de hoop vast?

God in de klimaatcrisis: een interactieve workshop over zinvol handelen.

Alfred Stomp neemt ons ook mee naar het ‘Manifest voor Het Groene Normaal’ en zijn boek hierover.
Daarin gaat hij langs tien groene en inspirerende christenen die allen vanuit hun eigen perspectief en expertise pleidooi voeren om aan te haken bij de trend van duurzaam leven.
Evenals het gelijknamige manifest wijzen zij op het belang van bezinning op en vernieuwing van onze manier van leven, vanuit verwondering over de natuur om ons heen.

Leiding: Alfred Stomp
Datum: Woensdag 12 oktober
Locatie: De Morgenster
Tijd: 20.00 uur

 

Informatie en aanmelden bij:
Robert Mout