Hebreeuwse letters en hun verhaal - 3e keer

Leiding: Ds. Johan Duijster
Datum: donderdag 12 december 2019
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Bethlehemkerk
Zet in agenda

Hebreeuwse letters en hun verhaal - 3e keer

Hebreeuwse letters zijn net als alle letters waar ook ter wereld dienstbaar aan de taal die gesproken, geschreven en gelezen wordt. Zoals wij de letters van het Latijnse alfabet gebruiken, zo gebruikte men in het oude Israël het Hebreeuwse alfabet om woorden te vormen, te lezen en te spreken. Toch zijn er ook verschillen. Uiteraard verschilt de schrijfvorm. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de letters van het Griekse, of het Chinese alfabet. In dit geval gaat het alleen maar om schrijfwijze.

Waar Hebreeuwse letters vooral in verschillen ten opzichte van andere taalletters is getal, is verhaal en is de perceptie ervan. Wat dat laatste betreft, elke letter wordt gezien als een levende letter. Een letter heeft zogezegd persoonseigenschappen. Ze zijn geen dode tekens die pas in een bepaalde volgorde (noem het een woord) tot leven komen, nee, elke letter staat op zichzelf en heeft en geeft betekenis. Daarom heeft ook elke letter haar eigen verhaal. Elke letter vertelt haar eigen verhaal over haar relatie met de Eeuwige. En ten slotte, elke letter vertegenwoordigt een getal. Het Hebreeuws kent dus geen cijfertekens.

Waarom een cursus Hebreeuws? Omdat elke letter op zichzelf een prachtig verhaal heeft. En impliciet of heel expliciet verwijst naar en zicht geeft op JHWH, op God. Leer je dan ook Hebreeuws lezen en spreken? Nee, daarvoor is deze cursus niet bedoeld. Als je zegt, elke Hebreeuwse letter heeft haar eigen theologie, dan is dat misschien wat je leert. Je mag weer iets leren over God, die ons de taal gegeven heeft om te communiceren. En communicatie dient de gemeenschap!
Afgelopen jaar gaven sommige cursisten aan deze cursus nogmaals te willen doen. Enerzijds omdat het zo’n boeiende taal is, anderzijds omdat Hebreeuws niet eenvoudig is. Dus nieuwe en oude cursisten zijn hartelijk welkom. De stof die we behandelen is dezelfde als afgelopen jaar. We beginnen gewoon bij de letter aleph.

Leiding:Johan Duijster
Data:donderdag 10 oktober (eerste avond)
donderdag 31 oktober
donderdag 28 november
donderdag 12 december
(We plannen nog 3 data in 2020-voorjaar)
Plaats:Bethlehemkerk
Tijd:20.00 uur

 

Informatie en aanmelden: ds. Johan Duijster of 078-8425996