Kiembaandialoog

Leiding: Kees Kloet
Datum: donderdag 10 september 2020
Tijd: 19:30 uur
Zet in agenda

Kiembaandialoog

‘Rentmeesters’ organiseren kiembaandialoog
Sinds de komst van nieuwe DNA-technieken denkt men na over het veranderen van DNA van menselijke embryo’s, bijvoorbeeld om de aanleg voor erfelijke ziektes weg te nemen. Wat is er nu al mogelijk en wat zijn de consequenties voor de samenleving, voor huidige en toekomstige generaties? Daarover is wereldwijd veel discussie. Ook in Nederland vindt nu een breed maatschappelijk gesprek plaats.
Dit gesprek wordt de ‘maatschappelijke kiembaandialoog’ genoemd. De denktank ‘Rentmeesters’ heeft het initiatief genomen een bijeenkomst te organiseren in Papendrecht op 10 september. De leden willen de kiembaandialoog nadrukkelijk onder de aandacht brengen van onze kerkelijke gemeenten en breder in de samenleving.

Wat is kiembaan?
Kiembaan is het woord voor alle cellen die met voortplanting te maken hebben en erfelijke eigenschappen kunnen doorgeven. In het algemeen spreekt men bij het aanpassen van de kiembaan (ook wel: kiembaanmodificatie) over het genetisch aanpassen van geslachtscellen, een net bevruchte eicel of een vroeg embryo. Groeit dit embryo uit tot een kind, dan zullen ook zijn/haar nakomelingen aangepast DNA hebben.

Waarom is hierover discussie?
De aangebrachte wijzigingen in het DNA van het embryo zijn onomkeerbaar. Dat betekent dat ze aan volgende generaties worden doorgegeven. Het is een eerste stap in het ingrijpen in de menselijke genenpool.

Ingrijpen in de menselijke genenpool is toch verboden?
In Nederland is het op basis van de Embryowet (art. 24 sub g)verboden opzettelijk de kern (het DNA) te wijzigen van menselijke kiembaancellen waarmee een zwangerschap tot stand wordt gebracht. Uit de gebruikte formulering in de wetstekst kan worden afgeleid dat wetenschappelijk onderzoek waarbij kiembaanmodificatie plaatsvindt wel is toegestaan, mits er geen zwangerschap ontstaat.

Waarom is er een maatschappelijke dialoog?
Een maatschappelijke dialoog is een serie gesprekken en debatten over een gevoelig thema in de samenleving, waaraan mensen en organisaties meedoen met heel verschillende standpunten over dit thema. Kiembaanmodificatie is zo’n thema. Het roept allerlei vragen op, denk aan:
- ons individuele recht op gezondheid wanneer we drager zijn van een defect;
- de collectieve rechten en belangen van toekomstige generaties;
- hoe we deze nieuwe technieken kunnen passen binnen bestaande medisch-ethische kaders en internationale mensenrechtenkaders.

Waarom een dialoog in Papendrecht?
Uit het bovenstaande blijkt dat de wetenschappelijke ontwikkelingen snel gaan. Als we invloed willen uitoefenen op de regelgeving rond een eventuele toepassing van de CRISPR-Cas-techniek, dan moeten we onze stem laten horen!

Zie ook de blog en vlogs van Johan Duijster.
Blog:    https://jochanan316.wordpress.com/2020/05/26/een-stompzinnige-lock-down"
Vlog 1: https://www.youtube.com/watch?v=gjos1B5x5PA&feature=emb_logo
Vlog 2: https://www.youtube.com/watch?v=CPrLeJdPXnY&feature=emb_logo

De denktank ‘Rentmeesters’ bestaat uit:

Boersma, Ericprofessor klinische epidemiologie.
Bos, Jan Anneemeritus-predikant.
Duijster, Johan predikant Bethlehemkerk.
Hamerpagt, Agnesfysiotherapeute.
Hoek, Fredvertrouwenspersoon en onafhankelijk adviseur.
Jenner, Konradonderzoeker in antropologie en religiepsychologie.
Naafs, Dickchemicus.
Swart, Ilsestudente theologie.

 

Programma 10 september                

TijdstipProgrammaonderdeel.
19.30 Opening door Kees Kloet, gespreksleider deze avond; hij is rector-bestuurder van de C.S.G. De Lage Waard te Papendrecht.
19.35 Enkele korte video’s om de kiembaandialoog in te leiden.
19.50 Medisch specialist dr. T.S. (Stefan) Barakat (Erasmus MC) beantwoordt vragen.
20.15 Presentatie ‘Medische ethiek en religie’ door dr. Steven van den Heuvel (Evangelische Theologische Faculteit Leuven).
20.35 Pauze.
20.50 Vertoning van de video ‘Preventie in de kiem’.
20.55 Dialoog.
22.15 Afsluiting door de gespreksleider.

 

Hoe kunt u zich opgeven?

U kunt zich vóór 15 augustus aanmelden door:
a. een e-mail met uw gegevens te sturen naar vormingentoerusting@pknpapendrecht.nl
b. te bellen naar Dick Naafs: 0638639947.

Maximaal 20 personen kunnen meedoen (wij gaan uit van 1,5 meter afstand tijdens deze avond).

Herhaling
In de loop van 2021, wanneer grote groepen mensen weer kunnen samenkomen, willen wij dit programma herhalen voor een grotere groep personen.
Het Rathenau Instituut is van plan om in november de uitkomsten van de dialogen te presenteren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vandaar dat wij, om onze stem te laten horen, in september al met een kleine groep de dialoog willen voeren.