Studiekring

Leiding: Konrad Jenner
Datum: maandag 06 juni 2022
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Bethlehemkerk
Zet in agenda

Studiekring

De deelnemers zullen gevoelig gemaakt worden voor de intrinsieke inhoud en waarde van het Oude Testament: er wordt een zogenaamde hertaling beoogd. Dit houdt in, dat inhoud en waarden van de grondtekst zo worden omgezet, dat ze in de huidige samenleving toepasbaar zijn. Uitgangspunt is de NBV, die cursorisch zal worden gelezen, d.w.z. dat er gezamenlijk op zoek wordt gegaan naar breuklijnen, verhaallijnen, lasnaden, literaire lagen, en opvallende inconsistenties of onregelmatigheden in de Nederlandse tekst. Vervolgens wordt geprobeerd, te achterhalen, hoe de Nederlandse tekst zich verhoudt tot de Hebreeuwse. Konrad D. Jenner zal de Hebreeuwse tekst voor zijn rekening nemen en de verhouding van de teksten uiteen zetten.
Hertaling is eerder toegepast in de Griekse en de Aramese teksten, omdat bij deze oude vertalingen een omzetting van de ene cultuur in de andere moest worden gerealiseerd. Ook dit onderdeel zal hij voor zijn verantwoordelijkheid nemen. Aldus hoopt dhr. Jenner de deelnemers te kunnen meenemen in het eeuwenoude proces van hertaling van de brontekst in een doeltekst en u opmerkzaam te maken voor de continuïteit en discontinuïteit in dit proces; tevens hoe wij zelf dit proces kunnen voortzetten.

Het bovenstaande kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van de hoofdstukken: Job#28, Spreuken#08-09, en Genesis#01. Er zal daarbij met name gelet worden op de verhouding van God en Wijsheid. Tevens geven de hoofdstukken voldoende mogelijkheid tot doorwerking van de tekst in het NT. Eventueel kan het programma worden afgesloten met het thema van de verbondssluiting (Exodus#19, 24, en 32), of het thema van scharnierteksten aan de hand van Genesis #37.

Leiding:Konrad Jenner
Aanmelden:kd.jenner@gmail.com of 078-6150274
Data:Iedere eerste maandag van de maand,
 vanaf 6 september t/m 6 juni
 (u kunt tussentijds in- en uitstappen)
Locatie:De Bethlehemkerk
Tijd:20.00 uur