V&T Programma seizoen 2019-2020

Wij hebben weer een zeer gevarieerd programma kunnen samenstellen.
Met dank aan Arie de Bruijn, Birke Rapp, Jan Anne Bos, Johan Duijster, Konrad Jenner, Leo de Borst, Piet van Die, Thea Bouwman en de werkgroep Duurzaamheid.

Dit seizoen hebben we opnieuw drie films in het programma met nabespreking, in samenwerking met de Ontmoetingskerk en de Havenkerk uit Alblasserdam (ds. Hans van Walsum).

Nieuw

  • Piet van Die biedt het programma ‘De Verwondering’ ook tweemaal op een ochtend aan!
  • Als er ouderen zijn die graag aan een activiteit willen deelnemen, maar ’s avonds liever niet meer alleen op pad gaan, dan hebben we een breng- en haalservice!

Als u zich aanmeldt voor een activiteit, geef dan ook aan als u gebracht en gehaald wilt worden.

Ook het afgelopen jaar zijn er helaas avonden niet doorgegaan, hoewel er achteraf voldoende belangstelling bleek te zijn. Op de betreffende avond kwamen mensen naar de MK of BK, terwijl ze zich niet van te voren hadden aangemeld.
Een week voor een activiteit wordt gekeken of er voldoende belangstelling is. Zo niet, dan gaat de avond niet door.

Dus een DRINGEND VERZOEK: Meldt u zich a.u.b. uiterlijk 1 week van te voren bij degene die de avond organiseert.
Telefoonnummer / e-mailadres staat bij iedere activiteit vermeld.

Heeft u ideeën voor een V&T-activiteit, neem s.v.p. contact met ons op.

Voor alle programmaonderdelen geldt: iedereen is welkom!

De werkgroep Vorming & Toerusting


Ouderenmiddag = verjaardagsmiddag

Ook dit jaar worden er seniorenmiddagen gehouden. We gaan door met de verjaardagenmiddagen.
Alle 75-plussers die in de voorafgaande periode van het jaar jarig zijn geweest, krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Hun verjaardag gaan we dan met een speciaal programma vieren.
Mogen niet-jarigen dan niet komen? Jawel, van harte welkom zelfs! Maar de persoonlijke uitnodigingen gaan naar de jarigen.
Er zijn een aantal data gekozen. De middagen worden t.z.t. ook nog in De Schakel aangekondigd.

Data: dinsdag 3 september
  dinsdag 26 november
  donderdag 5 maart
  dinsdag 26 mei
Plaats: De Morgenster
Tijd: 15.00-16.30 uur

 

 

 

 

 


De week van Pasen in Griekenland!

De Goede of Grote Week waarin het Orthodoxe Paasfeest wordt gevierd valt In het jaar 2020 een week na ‘ons’ Pasen.
Een unieke gelegenheid dus om dit bijzondere Paasfeest waarin het doorgeven van het Licht centraal staat, samen met de orthodoxe Grieken te vieren: Traditionele processies trekken langs en we steken elkaars kaars aan: zo verspreidt het licht zich door de hele stad.
We eten de majeritsjasoep: de bijzondere Paassoep die gegeten wordt in de nacht waarin het Paaslicht doorbreekt.
Een bijzondere belevenis dus: Paasfeest o.a. in Athene, Oud Korinthe en Kalambaka.

Maar dat niet alleen, in de voetsporen van Paulus beklimmen we de Areopagus en de Acropolis in Athene en wandelen we over de Agora van Oud-Korinthe: de stad waar Paulus een christengemeente stichtte.

Ook bezoeken we kerken en kloosters, waaronder het klooster van Daphni met wereldberoemde mozaïeken en een tweetal Meteorenkloosters, thuisbasis van ascetische monniken.

We ontmoeten de Nederlandse schaapherderin Cecil Tritos in het dorp Metsovo, waar op hoogtijdagen nog klederdracht wordt gedragen.
Cecil schenkt haar koffie met verve en vertelt over de geschreven en ongeschreven regels in ‘haar’ dorp. En dat alles terwijl we genieten van de prachtige besneeuwde bergtoppen van het Pindosgebergte in centraal Griekenland.

Als predikant heb ik deze reis in het afgelopen jaar voor de eerste keer begeleid: een unieke ervaring in een prachtig land in het mooiste seizoen van het jaar… graag organiseer ik deze reis voor een tweede keer en hoop dat u, dat jij, meegaat!

De hotels zijn comfortabel en het tempo van de reis is gematigd. Bovendien reizen we in een goede bus en vergezelt ons ook nog een Nederlandstalige gids die ons inwijdt in deze vroegchristelijke geloofstraditie.

Ik nodig u van harte uit om in te schrijven op deze unieke reis en een prachtige ervaring op te doen in het Grieks Orthodoxe geloofsleven…
Ds. Thea Bouwman.

Komt u ook naar de presentatiebijeenkomst?

Datum: Zaterdag 7 september 2019
Plaats: Kerk: De Morgenster, Muilwijckstraat 1, 3353 VD Papendrecht
Tijd: 14.00 – 15.30 uur

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor de presentatiebijeenkomst of informatie opvragen door een mail te sturen aan makorreizen of naar Thea Bouwman

Een aantal praktische punten:

  • Reisduur: 8 daagse groepsreis
  • Periode/datum: 15.04 tot en met 22.04.2020
  • Aantal deelnemers: min. 20 en max. 30 deelnemers
  • Accommodatie: goede middenklasse hotels.

Contactgegevens Makor Reizen: 0180-429394.
Contactgegevens Thea Bouwman: 06-44566983 en theabouwmaniconen.nl.


Bijbelkring over de psalmen

Met de psalmen kan geleefd worden, gestorven ook; getrouwd, geleden, bemind, gezondigd alles wat tot het bestaan als mens behoort. Met de Psalmen-en dat is het belangrijkste wat gezegd kan  worden -heeft de Gezalfde zich door het leven heen geleefd en door de dood heen gestorven.

Wij kunnen ’van de wieg tot het graf’ ons door die ‘’lofgebeden’’ laten begeleiden omdat de heer van de kribbe tot de paashof ermee heeft omgegaan. Hij heeft zich er  in  gewenteld…Hij heeft zich in de psalmen gekleed. Tot zover een citaat van Willem Barnard.

Dat is dan ook de insteek voor de bijbelkring van het aanstaande seizoen. We  beginnen met de Psalmen van David, Psalm 1 en 2 enz. en hopen zo steeds weer bij Davidszoon uit te komen.

Leiding: Leo de Borst
Data: woensdag 11 september
  woensdag 25 september
  woensdag 9 oktober
  woensdag 23 oktober
  woensdag 13 november
  woensdag 27 november
  woensdag 11 december
  woensdag 8 januari
  woensdag 22 januari
  woensdag 12 februari
  woensdag 26 februari
  woensdag 11 maart
  woensdag 25 maart
  woensdag 8 april
Plaats: Bethlehemkerk
Tijd: 10.00 uur

 

Informatie en aanmelden: Leo de Borst  of 0184-641643


Beleef het Verhaal

Bibliodrama heeft zo langzamerhand een vaste plek verworven in het programma Vorming en Toerusting. Ook nu is het weer gelukt om een mooi programma te doen, verspreid over zes avonden. Drie in het najaar en drie in het voorjaar.
Het jaarthema van de PKN is ‘Een goed verhaal’. In het spoor van dat thema hebben we gekozen voor 'Beleef het Verhaal' als thema voor Bibliodrama. Want dat is wat we doen. We stappen in, in het verhaal. We mogen het ons ‘eigen' maken, door het Verhaal van God met mensen, zoals we dat in tal van verhalen lezen in de bijbel, samen met elkaar te spelen. Daar zijn verschillende manieren voor.

Op de eerste avond willen we daar samen naar kijken en ervaren. Voor drie avonden hebben we al een bijbelverhaal gekozen. Voor de twee avonden die overblijven willen we de deelnemers aan het woord laten. Welk verhaal vind jij mooi? Welk verhaal zou je graag eens willen spelen? De inventarisatie daarvan doen we meteen de eerste avond.

De data voor de betreffende avonden zijn:

Leiding: Johan Duijster, Birke Rapp en Mariëlle Stolker
Data: woensdag 18 september
  woensdag 9 oktober
  woensdag 20 november
  woensdag 29 januari
  woensdag 11 maart
  woensdag 15 april
Plaats: Bethlehemkerk
Tijd: 20.00-22.00 uur

 

Informatie en aanmelden: Mariëlle Stolker of 06-10879860 of marielle.stolker@gmail.com


17+ groep

Voor de jongeren tussen 16 en 22 jaar is er een 17+ groep. Wij komen om de 6 a 8 weken op een zondag bij elkaar om op een leuke manier (in een grote groep jongeren!) te praten over onderwerpen die iets met het geloof in het dagelijkse leven te maken hebben. Ben je boven de 16 jaar en heb je zin in een goed en serieus gesprek met uitdagende opdrachten…  kom dan kijken op de eerste bijeenkomst.

Leiding:  ds. Birke Rapp met Jolijn van Eersel, Rinus Paauwe en Willem Vlot
Datum: zondag 29 september (eerste bijeenkomst)
Plaats:  De Morgenster
Tijd: 19.30-21.00 uur

 

Informatie en aanmelden: ds. Birke Rapp of 078-6457716


Nieuwe Bijbelgroep: Verkennen en verwonderen

Voor mensen die de Bijbel, het geloof en het leven op middelbare leeftijd (45+) en samen met anderen opnieuw willen verkennen. Maar ook voor mensen die zich opnieuw willen leren verwonderen over God en zijn wereld en hun geloof nieuw leven willen inblazen.

We gaan met boeiende of juist moeilijke Bijbelteksten aan de slag, gaan de grenzen opzoeken van het geloof in onze moderne maatschappij met nieuwe, complexe en ethische vragen. En we gaan ook op zoek naar nieuwe vormen van spiritualiteit en Bijbeluitleg.

Het zou mooi zijn als wij met meer dan 10 mensen zo een nieuwe groep zouden kunnen beginnen.
En hiervoor zijn mensen uit beide gemeente, de Morgenster en de Bethlehemkerk van harte uitgenodigd om te komen.

Leiding: ds. Birke Rapp
Data:   dinsdag 1 oktober
  dinsdag 5 november
  dinsdag 3 december
  dinsdag 4 februari
  dinsdag 3 maart
  dinsdag 7 april
Plaats: Bethlehemkerk
Tijd: 20.00-21.45 uur

 

Informatie en aanmelden: ds. Birke Rapp of 078-6457716Daarom bidden wij alzo …

Onder deze titel zullen wij ons dit seizoen bezig houden met allerlei vormen van bidden en gebed.
Over de gehele wereld baden en bidden mannen, vrouwen, en kinderen in verschillende rol, situatie, status, taal, en met verschillende verwachting.

Bidden is niet zo eenvoudig te definiëren. Gebeden zijn soms opvallend eenvoudig, fel, formeel, opstandig, statig, of verdrietig.
Ze kunnen ook veelkleurig, complex, of gecompliceerd zijn. Ze zijn bovendien niet zelden een uiting van beleving, gevoel, ervaring, of manipulatie.
Bidden mannen, vrouwen en kinderen verschillend?
Wat is er vanuit psychologisch en theologisch gezichtspunt over het gebed te zeggen?
Kortom, bidden en gebeden zijn niet alleen te onderscheiden in type, uitvoering en vorm, maar ook in een geschakeerd gevoels- en geestelijk leven.

Tijdens de eerste bijeenkomst beleggen de mentoren een bijeenkomst om met geïnteresseerden te overleggen, of er in het kader van V&T een gespreksgroep over het bovengenoemde opschrift kan worden opgestart, hoe deze zal functioneren, en met welke vragen wij ons in het bijzonder zullen bezig houden; wij willen proberen met U gezamenlijk tot een programma te komen.
Op dit moment is nog niet bekend, wie de derde, vrouwelijke, mentor zal zijn.
Als mentoren gebruiken wij bij onze voorbereiding gemeenschappelijk het boek: Barbara Roukema-Koning, Als mannen en vrouwen bidden. Een empirisch-psychologische studie.

Let wel, de gesprekskring wordt geen gezelschap dat zich met de bespreking van geleerde of interessante boeken bezighoudt.
Als mentoren putten wij uit voornoemd boek en verschillende andere publicaties.

Geeft het uitgestippelde programma of een gesprek er aanleiding toe, dan brengen wij publicaties ter sprake.
Van de deelnemers verwachten wij een zelfde houding.

Leiding: ds. Johan Duijster, Konrad Jenner en een vrouwelijke mentor
Datum:  woensdag 2 oktober
Plaats: Bethlehemkerk
Tijd:    20.00 uur

 


Bijbel en Rembrandt

350 jaar geleden is Rembrandt overleden. En nog steeds zijn Bijbelse schilderijen een bron van inspiratie en een fascinerende ontdekkingstocht voor vele kerkelijke en niet-kerkelijke mensen. Hoe komt het, dat zoveel mensen steeds weer geraakt worden door Rembrandts schilderkunst? En kun je in zijn schilderijen ook iets van terugvinden van het geloof van Rembrandt?
Jan Riemersma, auteur van ‘Een glimp van de hemel’, vertelt in woord en beeld over de diepere laag in Rembrandts schilderijen. Vooral zijn Bijbelse taferelen hebben een symboliek, die wijde perspectieven opent. Maar ook zijn knappe psychologische kijk op de mens komt naar voren. Samen met u gaat Jan Riemersma op zoek naar het geheim van Rembrandt.

Leiding: ds. Birke Rapp
Datum: donderdag 3 oktober
Plaats: De Morgenster
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

 

Informatie en aanmelden: ds. Birke Rapp of 078-6457716


Geloof Delen 25+

Praten over wat geloof en kerk kunnen betekenen in je leven – dat doe je misschien niet zo snel met leeftijdgenoten. Maar als je de kans krijgt, doet het je misschien best wel goed. Dat is wel de ervaring in deze groep.
We spreken onder leiding van Piet van Die over wat ons dagelijks bezig houdt. We lezen stukjes uit de Bijbel en bespreken die. Zo kom je van alles en nog wat tegen over zin en onzin van het leven. Gesprekken die een spaatje dieper gaan dan de gesprekken van alledag. O ja, en er wordt ook veel gelachen – ook belangrijk. Heb je zin om mee te doen?

Aarzel niet. Binnen no time ben je opgenomen in een hechte maar open groep.

De thema’s zijn ook al bekend:
•    Wat de toekomst brengen moge…
•    Conflicten – hoe ga je ermee om?
•    Geloven in een ongelovige tijd
•    Wat mij drijft…
•    Iets doen voor een ander

Leiding: ds. Piet van Die
Data: donderdag 3 oktober
  donderdag 7 november
  donderdag 9 januari
  donderdag 6 februari
  donderdag  5 maart
  donderdag 16 april
(de laatste avond gaan we uit eten)
Plaats: De Morgenster
Tijd:  20.00 – 21.45 uur

 
 Informatie en aanmelden bij: ds. Piet van Die of 078-6150864


Kliederkerk Papendrecht

Na het succes van de eerste Kliederkerk over de Storm op het water  komt er in oktober een vervolg op de Kliederkerk. En deze keer met een super spannend verhaal: het Bijbelverhaal van David en Goliath.

Kliederkerk is een ‘programma’ voor en met kinderen, die samen met hun begeleiders een Bijbelverhaal spelenderwijs ontdekken, vieren en tot slot lekker samen eten.
Het Bijbelverhaal ontdekken gebeurt door eerst samen te “kliederen”, d.w.z. door creatief en op verrassende manieren, vanuit het leven van alledag met het Bijbelverhaal bezig te zijn.
Hiervoor zijn er overal in de kerk spelletjes en doe-dingen, die allemaal uitgeprobeerd kunnen worden.
Met deze ervaringen gaan wij daarna een korte laagdrempelige viering voor jong en oud doen.
De  middag wordt afgesloten door samen te eten.

De Kliederkerk is een kerk waar het kind centraal staat.
Maar het is ook bedoeld voor hun papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en alle mensen die nog een beetje kind zijn, kerkelijk of niet. Iedereen kan en mag meedoen van 0-100 jaar.

De Kliederkerk is inmiddels een beproefd concept in Nederland. Overal schieten de Kliederkerken als paddenstoelen uit de grond. Ook in Papendrecht willen wij in ieder geval twee keer in het jaar een Kliederkerk aanbieden. Dus ook in het voorjaar weer. Kijk voor meer informatie op de facebooksite van de Kliederkerk Papendrecht.

Leiding: ds. Piet van Die en ds. Birke Rapp
Data: zondag 6 oktober
Plaats: De Morgenster
Tijd:  16.00-18.00 uur

 

Informatie en aanmelden bij: kliederkerk@pknpapendrecht.nl


De verwondering

De Verwondering is een tv-programma dat wordt uitgezonden op de zondagmorgen. Programmamaker Annemieke Schrijver gaat in gesprek met gasten over hun leven en geloof. Het is een inspirerend spiritueel programma dat door velen bekeken wordt. Vaak nodigen de afleveringen uit tot napraten, maar die gelegenheid heb je als individuele tv-kijker niet. Daarom bied ik vier momenten aan, waarop we een aflevering uit het rijke archief van De Verwondering bekijken – twee op avonden en twee op ochtenden (voor hen die ‘s avonds niet meer de deur uit kunnen/willen).

Na het bekijken van de (25 minuten durende aflevering) gaan we met elkaar in gesprek over wat het bij je heeft opgeroepen. De afleveringen en de betreffende gasten worden in De Schakel aangekondigd. De avonden/ochtenden zijn los van elkaar te bezoeken.

Voor liefhebbers van het programma en voor iedereen die niet zo snel naar een boek grijpt, maar wel geïnteresseerd is in bezinning en spiritualiteit.

Leiding: ds. Piet van Die
Data en tijden: donderdag 10 oktober om 10.30 uur
  donderdag 21 november om 20.00 uur
  donderdag 23 januari om 10.30 uur
  donderdag 27 februari om 20.00 uur
Plaats: De Morgenster

 

Informatie en aanmelden bij: ds. Piet van Die of 078-6150864


Hebreeuwse letters en hun verhaal - 3e keer

Hebreeuwse letters zijn net als alle letters waar ook ter wereld dienstbaar aan de taal die gesproken, geschreven en gelezen wordt. Zoals wij de letters van het Latijnse alfabet gebruiken, zo gebruikte men in het oude Israël het Hebreeuwse alfabet om woorden te vormen, te lezen en te spreken. Toch zijn er ook verschillen. Uiteraard verschilt de schrijfvorm. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de letters van het Griekse, of het Chinese alfabet. In dit geval gaat het alleen maar om schrijfwijze.

Waar Hebreeuwse letters vooral in verschillen ten opzichte van andere taalletters is getal, is verhaal en is de perceptie ervan. Wat dat laatste betreft, elke letter wordt gezien als een levende letter. Een letter heeft zogezegd persoonseigenschappen. Ze zijn geen dode tekens die pas in een bepaalde volgorde (noem het een woord) tot leven komen, nee, elke letter staat op zichzelf en heeft en geeft betekenis. Daarom heeft ook elke letter haar eigen verhaal. Elke letter vertelt haar eigen verhaal over haar relatie met de Eeuwige. En ten slotte, elke letter vertegenwoordigt een getal. Het Hebreeuws kent dus geen cijfertekens.

Waarom een cursus Hebreeuws? Omdat elke letter op zichzelf een prachtig verhaal heeft. En impliciet of heel expliciet verwijst naar en zicht geeft op JHWH, op God. Leer je dan ook Hebreeuws lezen en spreken? Nee, daarvoor is deze cursus niet bedoeld. Als je zegt, elke Hebreeuwse letter heeft haar eigen theologie, dan is dat misschien wat je leert. Je mag weer iets leren over God, die ons de taal gegeven heeft om te communiceren. En communicatie dient de gemeenschap!

Afgelopen jaar gaven sommige cursisten aan deze cursus nogmaals te willen doen. Enerzijds omdat het zo’n boeiende taal is, anderzijds omdat Hebreeuws niet eenvoudig is. Dus nieuwe en oude cursisten zijn hartelijk welkom. De stof die we behandelen is dezelfde als afgelopen jaar. We beginnen gewoon bij de letter aleph.

Leiding: Johan Duijster
Data: donderdag 10 oktober
donderdag 31 oktober
donderdag 28 november
donderdag 12 december
(We plannen nog 3 data in 2020-voorjaar)
Plaats: Bethlehemkerk
Tijd: 20.00 uur

    

Informatie en aanmelden: ds. Johan Duijster of 078-8425996


God in de supermarkt - deel 2 (Gids)

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en vraagt je af: wat eten we vanavond? Bij elk schap moet er een afweging gemaakt worden tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent.

Tijdens de workshop ”God in de supermarkt” deel 1 hebben we de keuzes die we maken belicht en de argumenten hiervoor geprobeerd te begrijpen.We leerden ons bewust te worden van ons koopgedrag.

Bij “ God in de supermarkt “ deel 2 blikken we kort terug op de eerste avond en bespreken we de thema’s gezondheid ( en wat dit te maken heeft met milieu) en dierenwelzijn (Biologische teelt versus reguliere teelt).
Ook kijken we naar de verdeling van welvaart over de wereld. Alfred Stomp zal deze informatieve, actieve en sociale avond verzorgen.

Leiding: Alfred Stomp
Datum: maandag 14 oktober
Plaats: De Morgenster
Tijd:  20.00 uur

 

Informatie en aanmelden: Robert Mout (opgave mag vooraf, maar is niet nodig)
Deze activiteit wordt aangeboden in samenwerking met de Havenkerk en de Ontmoetingskerk in Alblasserdam.


Aandachtig Leven (voor jonge gemeenteleden vanaf ca. 35 jaar)

Een groep voor jonge gemeenteleden in de leeftijd van 35+. Je hebt het druk. De opbouw van je maatschappelijk leven vraagt veel. Je hebt misschien een partner. Allebei een baan. En als er dan ook nog kinderen zijn, vormen deze jaren de drukste periode van je leven. Maar ook als je alleen bent, vraagt deze fase veel, al was het alleen maar dat je in je eentje je weg moet vinden in het leven.

Leven onder hoge druk, dus weinig tijd voor bezinning en verdieping. Wel behoefte aan? Dan is deze kring iets voor jou. Met generatiegenoten spreek je over wat van waarde is voor jouw leven en geloof. Maar we gaan ook in gesprek met de Bijbel. Daarnaast is er genoeg ruimte voor gezelligheid – ook niet onbelangrijk!

De thema’s voor de avonden zijn al bekend:
1.    Wat de toekomst brengen moge…
2.    Conflicten – hoe ga je ermee om?
3.    Geloven in een ongelovige tijd
4.    Wat mij drijft…
5.    Iets doen voor een ander

Leiding: ds. Piet van Die
Data: dinsdag 15 oktober
  dinsdag 5 november
  dinsdag 21 januari
  dinsdag 18 februari
  dinsdag 3 maart
  dinsdag 21 april
(de laatste avond gaan we uit eten)
Plaats: De Morgenster
Tijd:  20.00 – 21.45 uur

 
Informatie en aanmelden bij: ds. Piet van Die of 078-6150864


Poëziemorgen: Ida Gerhardt

Ida Gerhardt was een van Nederlandse grootste dichteressen. Ze schreef veel klassiek geworden gedichten. Gedichten die vaak een hoog religieus gehalte hebben. Een aantal van deze (en andere) gedichten zullen we met elkaar lezen en bespreken. Deelnemers moeten zich van te voren opgeven. Ze krijgen dan de gedichten. Iedereen kan die dan thuis al vast lezen.
Dit keer een kring overdag, speciaal voor hen die ‘s avonds niet graag meer de deur uitgaan.

Leiding: ds. Piet van Die
Datum: donderdag 17 oktober
(vóór 10 oktober opgeven)
Plaats: De Morgenster
Tijd:  10.00 – 11.30 uur

 

Informatie en aanmelden bij: ds. Piet van Die of 078-6150864


De bijbel voor (on)gelovigen

Wie erin geïnteresseerd is, hoe en waarom religieuze tradities en voorstellingen ontstaan (en veranderen) is van harte welkom bij de voortzetting en verdieping van de gesprekken rondom het boek van Guus Kuijer.
De drie mentoren Arie de Bruijn, Jan Anne Bos, en Konrad Jenner kijken ieder op hun eigen wijze naar de verhalen van deze meesterverteller die niet zomaar een verhaal vertelt.

De eerste bijeenkomst wordt later in de Schakel bekend gemaakt. Deze avond zal een kennismaking zijn tussen de belangstellenden en mentoren, waarbij wij met elkaar vaststellen welk gedeelte van Kuijers Boek wij aan de orde zullen stellen, op welke manier en wanneer. Wij kunnen bijvoorbeeld dieper ingaan op zijn versie van het paradijs- en zondvloed verhaal (verdieping van het vorige seizoen gelezen gedeelte).
We kunnen ons echter ook buigen over Kuijers verhalen over Job, of de koningen Hizkija en Josija.
De verschillen en overeenkomsten tussen Kuijer, soortgelijke auteurs, verwante verhalen uit andere religies, en de ons vertrouwde bijbel zijn interessant en opmerkelijk genoeg om daarover dieper na te denken.

Misschien komt U echter tot een geheel andere keuze uit Kuijers boek. Dit vernemen we dan op de eerste bijeenkomst. Hebben we de keuze gemaakt, dan stellen we het programma vast. Hoe de keuze ook uitvalt, de bespreking van nieuwgekozen stukken gaat ook de diepte in.
 

Leiding: Arie de Bruijn, Jan Anne Bos en Konrad Jenner
Data: 29 oktober (eerste avond)
7 januari
28 januari
18 februari
Plaats: Bethlehemkerk
Tijd: 20.00 uur


Informatie en aanmelden: Konrad Jenner of 078-6150274


Groene theologie

We willen een groene kerk zijn. Maar waar liggen onze spirituele wortels voor een duurzamer leven? Hebben theologie en Bijbel ons daarover ook iets te melden? Het blijkt een verwaarloosd thema in kerk en theologie. Natuurlijk, iedereen weet wat je moet doen om duurzaam te leven. Maar die kennis kun je ook buiten de kerk halen. Heeft de kerk op dit punt ook nog iets eigens te bieden?

Trees van Montfoort heeft er een prachtig boek over geschreven, getiteld ‘Groene theologie’. Daarin gaat ze op zoek naar Bijbelse perspectieven voor een groene manier van leven. Ze legt in dit boek Bijbelse schatten bloot die tot nu toe meestal over het hoofd werden gezien.
Ook voor mij persoonlijk was het een eye-opener. Een belangwekkend boek!

Leiding: ds. Piet van Die
Data: maandag 28 oktober
  maandag 25 november
  maandag 13 januari
  maandag 27 januari
Plaats: De Morgenster
Tijd: 20.00 – 21.30 uur


Informatie en aanmelden bij: ds. Piet van Die of 078-6150864


‘Das schweigende Klassenzimmer’ (2019)

Een Oost-Duitse schoolklas hoort in 1956 over het neerslaan van de Hongaarse revolutie door Sovjettroepen. Uit solidariteit besluiten de leerlingen de slachtoffers gedurende twee minuten stilte te herdenken. Het is een klein gebaar met grote gevolgen. De schooldirectie is in rep en roer. De minister van onderwijs komt aangesneld om de leerlingen van een contrarevolutionaire daad te betichten. De kinderen worden tegen elkaar uitgespeeld om de aanstichter van 'het verzet' te noemen.

Mooi hoe de Duitse regisseur Lars Kraume een sfeer van stille paranoia neerzet in naoorlogs Duitsland. Hij deed het eerder met het voortreffelijke 'Der Staat gegen Fritz Bauer', waarin Duitsland niet zat te wachten op de nazi-jager uit de titel. Met 'Das schweigende Klassenzimmer', gebaseerd op het boek van Dietrich Garstka die in 1956 zelf deel uitmaakte van de klas, laat Krause zien wat er in dezelfde periode aan de andere kant van de nog te bouwen muur gebeurde. Terwijl op de achtergrond Elvis Presley de heupen losgooit op 'Tutti Frutti', komen er in de families van de leerlingen geleidelijk aan ook steeds meer oorlogsgeheimen bovendrijven. De scholieren moeten bepalen hoe ze daarmee omgaan.

Het is een pakkend verhaal over ware solidariteit en burgermoed in de Koude Oorlog.
Tegelijkertijd is het een drama dat zichzelf nogal serieus neemt, met weinig lucht. Soms kan een film ook te keurig zijn.

Datum:  woensdag 13 november
Plaats: Cultureel Centrum Landvast, Haven 4, 2951GC Alblasserdam
Tijd: 20.30 uur
Kosten: € 7,-

 

Deze activiteit wordt aangeboden in samenwerking met de Havenkerk en de Ontmoetingskerk in Alblasserdam.


Bijbels schilderen in de adventstijd

Voor iedereen die graag schildert of tekent (of het een keer wil uitproberen) is er in de donkere tijd van het jaar een cursus Bijbels schilderen. Het doel is om in een groep naar verhalen uit de Bijbel te luisteren en vervolgens het verhaal, een detail, een gevoel of een thema van het verhaal op doek vast te leggen.

Wie wil krijgt hierbij ook tips en adviezen voor het schilderen of kan met bijzondere materialen werken. Inhoudelijk willen wij ons richten op de verhalen, die op de zondagen van de adventstijd worden gelezen.

Leiding: ds. Thea Bouwman en ds. Birke Rapp
Data: donderdag 21 november
  donderdag 28 november
  donderdag 5 december
  donderdag 12 december
Plaats: De Morgenster
Tijd: 10.00-12.00 uur, inloop en koffie rond 9.30 uur


Informatie en aanmelden: ds. Birke Rapp of 078-6457716


Goede Buren

Toen de Rotterdamse Bep de Bruin na 10 jaar dood in haar woning werd gevonden door bouwvakkers, was de stad in shock. Niemand had haar gemist. Hoe kon dit gebeuren?
Ada (59) en haar nuchtere overbuurvrouw Wilma (70) besluiten vrijwilligers te worden voor het gemeentelijke antwoord: een campagne tegen eenzaamheid. Samen leggen ze huisbezoeken af, op zoek naar eenzame ouderen die hulp nodig hebben. Zo ontmoeten ze Jan (81) en Til (85). Jan heeft zeven jaar lang nauwelijks zijn huis verlaten. In zijn gevecht om onafhankelijk te blijven, wordt hij steeds eenzamer. Til is een sterke en koppige vrouw, die elk aanbod van ondersteuning weigert. De enige aan wie ze haar diepste gevoelens toevertrouwt is haar hond Sandy.
Diep geraakt door hun eenzaamheid besluiten Ada en Wilma in actie te komen. Maar kun je iemand wel uit zijn eenzaamheid bevrijden?  En waar ligt de grens tussen zorgen voor en bemoeien met? Goede Buren laat het weerbarstige dagelijks (samen)leven zien in een mix van rauwe realiteit en humor. Na de film een nagesprek over de aanpak van eenzaamheid.

Datum:  woensdag 15 januari
Plaats: Cultureel Centrum Landvast, Haven 4, 2951GC Alblasserdam
Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 7,-

 

Deze activiteit wordt aangeboden in samenwerking met de Havenkerk en de Ontmoetingskerk in Alblasserdam.


Leerhuis over het Hooglied. Samen “lernen” over de liefde.

Het Hooglied is een van de wonderlijkste boeken in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen dat het een loflied op de liefde is met een dubbele betekenis.
Aan de ene kant is het een boek voor verliefden, waarin de lichamelijkheid een belangrijke rol speelt. Een boek over de ideale liefde tussen man en vrouw.
En aan de andere kant is het een spiritueel boek, eeuwenlang uitgelegd als liefdeslied tussen God en Israël / de kerk / de ziel…

Ik wil op deze avond de schoonheid van beide interpretaties laten zien.
We gaan het Hooglied “lezen / ervaren” en we gaan het Hooglied door de ogen van de rabbijnen lezen en over het Hooglied en de liefde samen “lernen.”

Leiding: ds. Birke Rapp
Datum: donderdag 6 februari
Plaats: De Ark, Olijfgaarde 12 te Hendrik-Ido-Ambacht
Tijd: 20.00-22.00 uur


Informatie en aanmelden: ds. Birke Rapp of 078-6457716


Au bout des doigts

De 20-jarige Mathieu Malinski is een getalenteerde pianist, maar zijn liefde voor de muziek houdt hij voor zijn omgeving liever geheim. Hij waakt over zijn broertje David en helpt zijn moeder die haar tijd moet verdelen over verschillende banen sinds zijn vader hen in de steek liet. Wanneer Mathieu in aanraking komt met de politie krijgt hij hulp van Pierre, het hoofd van het conservatorium. In ruil daarvoor moet Mathieu een taakstraf uitvoeren in het conservatorium. Pierre ziet al snel hoe getalenteerd Mathieu is en heeft dan ook grootse plannen voor hem in het vizier…
In Au bout des doigts valt naast de fraaie muziek volop te genieten van twee ijzersterke acteurs: Lambert Wilson, de verdoemde abt uit ‘Des hommes et des dieux’ en de Britse Kristin Scott Thomas, voor wie Frankrijk een tweede thuis is. Wilson speelt de conservatoriumdirecteur die de muzikaal begaafde crimineel onder zijn hoede neemt en Scott Thomas de strenge lerares die de jonge pianospelende inbreker de verschillen tussen de octaven bijspijkert.

Datum:  woensdag 12 februari
Plaats: Cultureel Centrum Landvast, Haven 4, 2951GC Alblasserdam
Tijd: 20.30 uur
Kosten: € 7,-


Deze activiteit wordt aangeboden in samenwerking met de Havenkerk en de Ontmoetingskerk in Alblasserdam.


Vasten in De Morgenster

De 40-dagentijd is een vastentijd, die begint op Aswoensdag (26 februari 2020) en eindigt met Pasen (12 april 2020).
Al eeuwenlang wordt er in de christelijke (vooral katholieke) traditie bewust gevast. Door dingen te laten, zoals geen chocola, geen glaasje wijn of vlees, of door dingen juist te doen, zoals dagelijks heel bewust een Bijbelse tekst te lezen, meditatief te wandelen of 7 weken (wat) duurzamer te leven!

Net zo als vorig jaar willen wij de vastentijd gezamenlijk in een groep beginnen, om elkaar te steunen en te bemoedigen. We komen bij elkaar op donderdag 20 februari van 20-21.30 uur.
Er zal een korte inleiding over de achtergronden en mogelijkheden van vasten gegeven worden en er is tijd om over onze vastendoelen te praten. Misschien is er behoefte om samen iets te gaan doen in deze 40dagentijd, zoals samen eten, een vesperviering te doen of een boek te lezen. Ook daar gaan we het over hebben. Iedereen die iets in de vastentijd wil doen is van harte welkom.

Leiding: ds. Birke Rapp
Datum: donderdag 20 februari
Plaats: De Morgenster
Tijd: 20.00-21.30 uur


Informatie en aanmelden: ds. Birke Rapp of 078-6457716


Duurzaamheid

Het klimaat is een blijvend terugkerend onderwerp. Bijna dagelijks staat het in de krant, is het op TV of heb je er op je werk mee te maken. Van hele grote onderwerpen zoals het bouwen van windmolens op land en op zee tot onderwerpen waar we zelf invloed op hebben zoals het scheiden van plastic afval. Het is niet meer weg te denken en we zullen er allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen.
Een groot onderwerp is de transitie van de huidige fossiele brandstoffen zoals gas en olie naar hernieuwbare energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de warmte in de diepe ondergrond of de windmolens op zee. In onze gemeente werken meerdere mensen vanuit hun dagelijkse professie aan de energietransitie. Tijdens deze avond vertellen deze mensen over hun aandeel in de energietransitie. Wat is het, waar bestaat het uit en waar krijg jij de komende tijd mee te maken?
 
Het is een informatieve en informele avond waar veel ruimte is voor vragen en voor het gesprek over de energietransitie. Tijdens de avond zal (kort) ook de link gelegd worden naar 'onze bijbelse opdracht' voor het behoud van onze aarde. Het is een avond voor en door gemeenteleden op initiatief van de Morgensterkerk werkgroep duurzaamheid.

Leiding: werkgroep duurzaamheid, Morgenster
Datum: donderdag 12 maart
Plaats: De Morgenster
Tijd: Inloop 19:45 met koffie en start om 20:00 uur, einde 21:30 uur


Informatie en aanmelden: Robert Mout (opgave mag vooraf, maar is niet nodig)


Schilderen over de liefde en het boek Hooglied

Er is geen boek(je) in de Bijbel dat zóveel beeldend materiaal in zich draagt dan het boek Hooglied. De natuur, de schepping en alles wat met liefde te maken heeft, wordt beeldend bezongen. Luther noemde dit boek ‘das Hohelied’: het Lied der Liederen waarin het mooiste en heerlijkste op aarde wordt bezongen, namelijk de liefde.

Hoe beeld je liefde uit? Er zal een korte inleiding worden gegeven van hoe Marc Chagall in 5 schilderijen heeft geprobeerd het Hooglied uit te beelden. Heel verschillend, met zijn eigen liefdesverhaal erin verwerkt maar ook met uitbeeldingen van de liefde tussen God en mensen. De liefde in al haar verscheidenheid en veelkleurigheid.

Het is bijna zomer en we willen u uitnodigen om te gaan schilderen.
Op twee donderdagen van 14-16 uur. De tweede keer sluiten wij de middag af met koffie en taart en een kleine expositie.

Leiding: ds. Birke Rapp en ds. Thea Bouwman
Data: donderdag 7 mei
  donderdag 14 mei
Plaats: De Morgenster
Tijd: 14.00 – 16.00 uur


Informatie en aanmelden: ds. Birke Rapp of 078-6457716


Belijdeniskring

In het nieuwe jaar zal er een belijdeniskring starten. We willen het op een bijzondere manier vorm geven. 7 weken lang je laten uitdagen door belangrijke onderdelen van het geloof. Weet je nu al dat je wilt meedoen, het geloof echt wilt “ondergaan”? Geef je dan nu al op. In het nieuwe jaar zal er nog een keer een bericht in De Schakel komen.

Informatie en aanmelden bij ds. Piet van Die of ds. Birke Rapp

 

 


Belijdeniscatechisatie

Wat is geloven? Als je zegt in God te geloven, in wie (of wat?) geloof je dan? Wat is je geloof belijden? Waarom zou je dat doen in deze tijd? Waarom is er een kerk? Heeft de kerk nut?
Zo kun je honderden vragen bedenken met betrekking tot geloven en belijdenis doen. Je mag ze stellen.

We praten er met elkaar over. Samen zoeken we met een open Bijbel naar antwoorden. We poneren samen stellingen, jouw muziekkeuze mag gehoord worden.
Samen praten we over hoe bijvoorbeeld jouw muziekkeuze wel of niet met je geloof samenhangt. Of we luisteren er alleen maar naar. Hoe dan ook, samen groeien we zo in geloof.

Heb je belangstelling? Geef je op. Via ds. Johan Duijster. Ik zie jullie reactie verwachtingsvol tegemoet!


Groothuisbezoek ‘Een goed verhaal’

We sluiten met dit thema aan bij het jaarthema van de landelijke kerk. Die stelt dit jaar een heel boek met verhalen in het middelpunt: de Bijbel. De Bijbel als goed verhaal!?
Over deze vraag wordt er waarschijnlijk heel verschillend gedacht. Want het is toch maar zeer de vraag: of alle verhalen wel zo goddelijk en goed zijn, of je de Bijbel letterlijk moet nemen of toch dieper moet graven, en hoe om te gaan met alle overdrijvingen of het geweld dat erin voorkomt?
En dat zijn maar een paar onderwerpen om het over te hebben.

Met creatieve werkvormen gaan wij aan de slag met de Bijbel en haar mysterieuze, fantastische en soms ook erg menselijke verhalen.
Het is de bedoeling dat gemeenteleden op een avond of middag elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan rond het thema en zo iets met elkaar delen van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof.
De ervaring leert dat de gesprekken vaak veel dieper gaan dan verwacht. Meestal ontdekt men gedurende de bijeenkomst niet alleen maar iets van de ander maar ook van de Ander (met een hoofdletter). En het is tegelijkertijd ook een omzien naar elkaar, man, vrouw, jonger, ouder...

U wordt weer van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van de groothuisbezoeken, die op verschillende avonden/ middagen worden aangeboden. Net zo als vorig jaar zal het  Groothuisbezoek in februari plaatsvinden.

Gemeenteleden zullen t.z.t. nader worden geïnformeerd.


Jongerenreis naar Israël en Palestina

Van 19-29 juli 2020 organiseren ds. Birke Rapp en ds. Thea Bouwman in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland een landelijke reis voor jongeren (18+) naar Israël en Palestina. Samen met andere jongeren nemen we een duik in deze oriëntaalse wereld waarin mensen van allerlei afkomst en geloofsovertuiging met elkaar samenleven.
Dat is niet altijd gemakkelijk; de verschillende werelden botsen voortdurend. Daarnaast wordt je in dit land ook uitgedaagd om over je eigen geloof na te denken.

Tijdens de reis bezoeken we toeristische highlights (in Jeruzalem, Bethlehem en Galilea), hiken we door fantastische natuur (in de Golan en in de woestijn) en hebben we ontmoetingen met joodse mensen (onder wie een jonge kabbalistische rabbi), Palestijnse jongeren, moslims en ook christenen.
Het uiteindelijke doel van de reis is – naast kennismaking met het land en zijn geschiedenis en natuurlijk ook je eigen geloofsbeleving – het ervaren van het belang van dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen, in het geloof en in het gewone leven.

De kosten voor de reis bedragen ongeveer 1200 euro per persoon (richtprijs).
Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan, om de reis voor te bereiden en elkaar te leren kennen.

Voor meer informatie en voor het reisprogramma, mail naar ds. Birke Rapp of naar ds. Thea Bouwman.

Op woensdagavond 25 september is er een informatiebijeenkomst in Utrecht voor alle jongeren die geïnteresseerd zijn in deze reis. Daarna pas volgt de definitieve aanmelding voor de reis. Je kunt je voor de informatieavond aanmelden bij Floor Barnhoorn.