Do & Ko 'Geen licht zonder (ge)zicht'

Do & Ko zijn ook weer aan het nieuwe jaar begonnen.

Al moet gezegd worden dat ze wel moeite hebben om elkaar te vinden.

We zullen zien of het ze lukt. Laten we voor ze hopen dat er ook na Kerst nog licht genoeg is.

 

Een filmpje (niet alleen) voor de jeugd.

Nieuwsgierig.... Kijk op de jeugdpagina van de Bethlehemkerk

Gepubliceerd op: 10-01-2021

Do & Ko 'Geen licht zonder (ge)zicht'