Door schade en schande geen steekwijzer

Zondag Sexagesima, nog ongeveer zestig dagen tot Pasen. Vandaag lezen we in de Bethlehemkerk o.a. Ezechiel 2:1-8.

De lezingen in de eredienst op deze zondag draaien om ‘horen’. Wie oren heeft om te horen, moet horen. Dat is geen verkeerde vertaling. De Nieuwe bijbelvertaling versterkt het echter door te vertalen: Wie oren heeft om te horen, moet luisteren. Dat komt er dichterbij. Dichterbij de bedoeling. Luisteren is met aandacht horen om iets te vernemen. Er wordt iets belangrijks gezegd. Gods woorden zijn niet alleen maar zwarte letters op wit papier die gelezen en gehoord kunnen worden. Ze zeggen ons te doen. Dat we doen overeenkomstig zijn woorden. De geschiedenis leert ons dat we daar erg veel moeite hebben. Het lukt ons niet. Tot onze schade en schande ondervinden dat. We zouden wijzer moeten wezen/ worden. Met aandacht luisteren we vandaag naar de uitwerking aan de hand van het thema: Door schade en schande geen steek wijzer.

Hartelijk welkom, ds. Johan Duijster.

Gepubliceerd op: 13-02-2020

Door schade en schande geen steekwijzer