Een God welgevallig offer

Deze zondag is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Voor velen een periode van bezinning en vasten, op welke
manier dan ook. Vandaag een preek van de leek.
Het thema van deze dienst is: Een God welgevallig offer. We gaan via de offers uit het Oude Testament naar het
offerkistje in de tempel en vandaar naar de preektekst Romeinen 12:1, waarin Paulus ons oproept ons leven als een
offer in zijn dienst te stellen. Prachtige woorden natuurlijk, maar wat betekent dit voor ons?


Hartelijk welkom om mee te kijken en te luisteren naar deze eredienst.

In verband met het Coronavirus zijn de erediensten tot en met 2 maart zonder gemeenteleden.

De dienst van 21 februari begint om 10:00 uur in de Bethlehemkerk te Papendrecht.
De dienst is via kerkradio en livestream te volgen. klik hier (incl liturgie), website pknpapendrecht.nl of via kerkdienstgemist.nl

Gepubliceerd op: 20-02-2021

Een God welgevallig offer