Israël, Jezus en de kerk

In de eredienst op deze zondag denken we na over wat het betekent om, zoals de kerkorde van de PKN zegt, onopgeefbaar verbonden te zijn met onze oudste broeder, Israël. We zouden die onopgeefbare verbondenheid ook anders kunnen zeggen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Misschien had dat een beter thema geweest. Want Israël zelf lijkt die onopgeefbare verbondenheid niet te willen bevestigen. Omgekeerd, er zijn ook heel wat christenen die - in toenemende mate en getale - van deze onopgeefbare verbondenheid niets willen weten. In de eredienst van zondag 4 oktober a.s. denken we na over de verschillende struikelblokken. En over waar we elkaar dan zouden kunnen vinden.

Welkom in de eredienst, hetzij via kerkdienstgemist.nl,  hetzij fysiek aanwezig in de Bethlehemkerk.

Kijk ook eens bij liturgisch bloemschikken

De dienst van 4 oktober begint om 10:00 uur in de Bethlehemkerk te Papendrecht. Aanmelden kan via de website.
De dienst is via kerkradio en livestream te volgen. klik hier (incl liturgie), website pknpapendrecht.nl of via kerkdienstgemist.nl

Gepubliceerd op: 02-10-2020

Israël, Jezus en de kerk