Israëlzondag & liturgisch bloemschikken

ISRAËL :

De Davidster, bekleed met Mirte. De betekenis van Mirte is trouw liefde en onsterfelijkheid.

De boom wordt zes maal in de Bijbel (Oude Testament) genoemd. Wanneer Jesaja bijvoorbeeld in hoofdstuk 41 van Gods verlossingswerk in Israël spreekt, zegt de Heere in vers 19 dat Hij in de woestijn de cederboom, de sittimboom, de mirteboom en de olieachtige boom zal zetten. Later zegt dezelfde profeet dat er in plaats van een distel een mirte zal opgroeien (Jesaja 55:13).

-via klimop verbonden met het kruis

JEZUS:

Door de verrijzenis van Christus, is het kruis het symbool voor eeuwig leven, en verzoening tussen hemel en aarde.

- via klimop verbonden met de kaars met het PX teken

KERK:

PX, de X staat voor Ro en de X voor chi, de eerste 2 letters van het woord Christus

of

Christus Rex, Christus is koning.

Christus, Hij die het middelpunt is van de prediking tijdens de wekelijkse erediensten.

 

Kijk ook eens bij werkgroepen en liturgisch bloemschikken

 

Gepubliceerd op: 02-10-2020

Israëlzondag & liturgisch bloemschikken