Protestantse Kerk

Loflied met een dubbele bodem

We lezen, beluisteren en zingen vanmorgen Psalm 148, het Schriftgedeelte dat ook in de kindernevendienst behandeld wordt. Psalm 148 is niet de meest bekende Psalm vermoed ik. De dichter roept alles en iedereen op om God te loven. Dat lijkt ongepast in een tijd waarin we met zoveel ellende te maken hebben. Zou je dan niet eerder een klaaglied aanheffen, een roep om ontferming, een bede om vergeving en bemoediging? Maar dan blijkt dat Psalm 148 een dubbele bodem heeft: achter de oproep om God te loven gaat nog iets anders schuil.

De dienst  begint om 10:00 uur in de Bethlehemkerk te Papendrecht.

De dienst is via kerkradio en livestream te volgen. klik hier (incl liturgie), website pknpapendrecht.nl of via kerkdienstgemist.nl

Gepubliceerd op: 09-11-2023

Loflied met een dubbele bodem