Oproep voedselbank

Er is een groot tekort aan allerlei producten ontstaan.
Nu ook wij niet meer kunnen inzamelen in de kerk, zijn giften welkom via NL86 RABO 0139 2377 39 t.n.v. Stichting Voedselbank Papendrecht.
Maar u kunt ook uw extra boodschappen zelf inleveren bij de Voedselbank:
Coornhertstraat 4, op elke donderdagmorgen en vrijdagmorgen!

Gepubliceerd op: 01-07-2021

Oproep voedselbank